Avdekket straffbare forhold etter konkurs – skal ha unndratt tre millioner fra selskapet han drev

Daglig leder for en mosjøbedrift oppførte sitt private kontonummer på fakturaer som ble utstedt for jobber selskapet hans hadde gjort.