Kvinne fra Mosjøen fikk betinget fengselsdom – så begikk hun samme lovbrudd elleve dager senere

DEL

En kvinne i 20-årene fra Mosjøen ble i februar tatt for å kjøre uten gyldig førerkort, elleve dager etter at hun var blitt dømt til betinget fengsel i Alstahaug tingrett, for nettopp å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Oppga falsk navn

Høsten 2017 ble kvinnen stanset etter en fartskontroll på E6, hvor hun ble målt til en hastighet på 102 km/t, til tross for at fartsgrensen på stedet bare var 60 km/t. Dermed ble førerkortet midlertidig inndratt i ni måneder, men det hindret ikke den tiltalte i å sette seg bak rattet igjen. Flere ganger ble hun stoppet uten gyldig førerkort i både Mosjøen og i Sandnessjøen, og dermed måtte hun møte i Alstahaug tingrett i februar.

På grunn av lang liggetid i saken, slapp kvinnen unna med en betinget fengselsdom på 20 dager, noe som betyr at hun i utgangspunktet slapp å sone straffen. Elleve dager etter at dommen var falt, ble kvinnen altså på nytt stanset av politiet mens hun kjørte bil. Hun oppga også et falskt navn til politiet som stanset henne.

– Total mangel på respekt

I den ferske dommen fra Alstahaug tingrett, ble kvinnen dømt til ubetinget fengsel i 35 dager. Hun får også ni måneder ekstra pålagt den allerede idømte tapsretten av førerkort

«Etter rettens syn er en samlet fengselsstraff på i underkant av 40 dager passende når siktede kun 11 dager etter hun ble domfelt for blant annet fire tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort på nytt blir anmeldt og dømt på ny for kjøring uten gyldig førerkort. Siktede viser fremdeles en total mangel på respekt for veitrafikklovgivningen ved at hun forsettlig fortsetter med ulovlig kjøring», står det i dommen.

Artikkeltags