Stengte infotorget - Folk ringer til Leirfjord for å få hjelp

Infotorget hos Alstahaug kommune er ubetjent. Det er også telefonen. Det har skapt reaksjoner.

Infotorget hos Alstahaug kommune er ubetjent. Det er også telefonen. Det har skapt reaksjoner. Foto:

Infotorget hos Alstahaug kommune har vært ubetjent siden 1. januar, og ingen tar imot innbyggerne, eller svarer i telefonen. Nå reageres det fra flere hold.

DEL

Alstahaug kommune må spare penger, og i den forbindelse ble det gjort et budsjettvedtak som blant annet sa at Infotorget på rådhuset skulle være ubetjent. Det er også telefonen. Der henvises innbyggerne til en nettside hvor man enten kan chatte med en robot, eller finne telefonnumrene til saksbehandlerne.

Reagerer

Einar Ebbesen er en av dem som reagerer i saken, og har klaget saken inn til Fylkesmannen. I klagen skriver han blant annet følgende:

Einar Ebbesen reagerer, og har sendt en klage til Fylkesmannen. Han har også tatt kontakt med Kommunaldepartementet for å sjekke om kommunens vedtak er lovlig.

Einar Ebbesen reagerer, og har sendt en klage til Fylkesmannen. Han har også tatt kontakt med Kommunaldepartementet for å sjekke om kommunens vedtak er lovlig.

«Alstahaug kommune har stengt sentralbordet. Skal en ta kontakt med kommunen må en inn på internett, der en kan finne et telefonnummer som kan benyttes, heter det. Jeg kontaktet Fylkesmannen i Nordland med spørsmål om dette kunne være lovlig, skriver han.

Ebbesen gjør også oppmerksom på at det er mange i Alstahaug som ikke har tilgang til internett, eller kompetanse for å bruke den.

«I tillegg har kommunen innbyggere bosatt på øyene i kommunen og som derfor er avskåret for å oppsøke kommunen uten å reise med båt og bil. Fylkesmannen skulle undersøke saken, noe de også gjorde. Tilbakemeldingen var at heller ikke de hadde klart å komme i kontakt med Alstahaug kommune".

Ebbessen kontaktet deretter Kommunaldepartementet med samme spørsmål. Kan en kommune som skal betjene sine skattebetalere la seg være utilgjengelig?

"Departementet sende meg da i retur til Fylkesmannen, med spørsmål om Kommunallovens paragraf 4 er oppfylt av Alstahaug kommune".

Leirfjord hjelper

Fortvilte innbyggere i Alstahaug ringer nå også til Leirfjord kommune for å få hjelp.

– Servicetorget i Leirfjord får henvendelser fra folk som ikke har tilgang til data, der de ber om vår hjelp til å finne fram. Når de ringer Alstahaug kommune får de kun oppgitt en internettadresse. Til info; Leirfjord kommune er nå behjelpelig med at innbyggere som ønsker kontakt med Alstahaug kommune, får hjelp, sier konsulent Evy Anne Hjartland i en e-post.

Protesterer

Også eldrerådet i Alstahaug kommune er misfornøyd med situasjonen, og i møte 28. januar gikk de enstemmig inn for følgende uttalelse:

«Alstahaug eldreråd finner grunn til å protestere mot den avstengingen av rådhuset som er innført i det siste. Mens andre kommuner gjør hva de kan for å åpne seg mot publikum og forsterke kontakten med kommunens innbyggere, går Alstahaug kommune til det motsatte ytterpunkt. Dette rammer spesielt de eldre, som ikke har eller behersker bruk av PC og liknende. Eldrerådet ber administrasjonssjefen om å vurdere ordningen på nytt, og eventuelt legg fram sak for politisk behandling».

Det har ikke lyktes Helgelendingen å få en kommentar fra ordfører Bård Anders Langø.

Artikkeltags