Shmil må rense sitt sigevann. Men ikke Alcoa, som trolig har mest gift i sigevannet

Fra høsten renser SHMIL sigevann fra sitt deponi på Åremma. Alcoa slipper å rense sitt sigevann, som trolig inneholder mer giftstoffer

Artikkeltags