Alcoa Mosjøen oppgraderer for 490 millioner kroner -øker produksjonen med 33 000 tonn

Bygger nytt koplingsanlegg og planlegger to nye kabeltraseer fra verket til Mosjøen transformatorstasjon.