75 år siden toget kom til Mosjøen

BOIKOTT: Da generaloberst Nikolaus von Falkenhorst steg av toget og den tyske nasjonalsangen gjallet over stasjonsområdet, forlot de norske tilskuerne tilstelningen og lot tyskerne holde på for seg selv. Den mørke bygningen i bakgrunnen er Dolstad pensjonat.

BOIKOTT: Da generaloberst Nikolaus von Falkenhorst steg av toget og den tyske nasjonalsangen gjallet over stasjonsområdet, forlot de norske tilskuerne tilstelningen og lot tyskerne holde på for seg selv. Den mørke bygningen i bakgrunnen er Dolstad pensjonat.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I dag for 75 år siden tøffet toget som markerte at Nordlandsbanen var åpnet til Mosjøen, inn på byens stasjon.

Søndag 7. juli 1940, kom åpningstoget til Mosjøen. Det hele var arrangert av tyskerne som hadde hærtatt landet vårt.

Mosjøen stasjon ble bygd i 1934 og i 1936 startet skinneleggingen sørover med lokomotiv nummer 26, som kom til Mosjøen i deler med båt. Lokomotivet ble satt sammen på jernbaneverkstedet i Mosjøen.

Tyskland angrep Norge 9. april og i mai trakk de norske styrkene seg nordover fra Trøndelag. Da ble jernbanebruene over Vefsna ved Kvalfors og over Skjerva sør for Mosjøen stasjon sprengt. Skadene ble raskt reparert og da jernbanebrua over Namsen ved Smalåsen ble ferdig, kunne Nordlandsbanen åpnes til Mosjøen.

Dekorerte med hakekors

Åpningen var det tyskerne som fikk æren av og ved åpningen var stasjonen pyntet med granbar og det tyske hakekorsflagget vaiet i flaggstanga. Innenfor gjerdet rundt stasjonsbygningen, regjerte tyskerne med æreskompani og eget musikkorps. Utenfor gjerdet var det samlet en anselig stor lokal menneskemasse.

Generalen ble forlatt

Da generaloberst von Falkenhorst steg av åpningstoget og ut på plattformen, skjedde noe merkelig. Da musikk korpset stemte i med «Deutschland, Deutschland, über alles», forlot hele den norske tilskuermassen skueplassen og lot tyskerne ha stasen for seg selv. Det skjedde som på kommando, men skal ikke ha vært planlagt. Publikum følte vemmelse og det ga seg utslag i en massedemonstrasjon som tyskerne ikke kunne unngå å legge merke til.

Ingen aviser omtalte åpningen til Mosjøen, men noen år etter krigen sto noe av dette å lese i Helgeland Arbeiderblad.

Det første ordinære passasjertog, ankom Mosjøen 11. juli 1940. Med dette toget var blant annet norske krigsfanger som skulle frigis. De hadde vært med å gjøre jernbanebrua over Namsen ferdig.

Etter ankomst Mosjøen og påfølgende frigivelse, reiste de fleste til sine heimsteder. Fire av fangene reiste ikke fra Mosjøen, men fikk seg arbeid og senere familie her.

Disse var Einar Halkjelsvik, som arbeidet i Vefsn kommune, Jens Nygaard, som kjøpte et snekkerverksted i Mosjøen sentrum, bak det vi i dag kjenner som Mosjøen Bokhandel, deretter i Havnegata og senere Nygaard Trevarefabrikk. Steinar Segtnan ble lærer og senere rektor ved Olderskog skole. Jon Slind begynte allerede neste dag å arbeide i NSB, og arbeidet der til han ble pensjonist.

Artikkeltags