Bildene er fra Havnegata i Mosjøen, der aluminiumverket nå ligger. Bygget midt i bildet (under) var tysk bakeri. Det ble trolig satt opp av vefsninger som var beordret på tvangsarbeid. Kanskje i 1942-43? Etter krigen ble bygget overtatt av Solheim Karosserifabrikk med adresse Havnegata 18-20.

Midt-Helgeland Kraftlag holdt til i Havnegata 22-24-26 (bygget bak). Bygget helt til venstre tilhørte byggmester Johan Rønning & Sønn.

Folkene i forgrunnen var trolig utskrevet på tvangsarbeid. Fint om noen kan verifisere opplysningene. Gruppebildet viser trolig de samme folkene som bygde bakeri for tyskerne etter at de var beordret på tvangsarbeid. Noen som vet mer og kan gjenkjenne personene?