23. juni gjennomføres en 75-årsmarkering ved Knutlia i Vefsn sør for Korgfjellet, ved Fagerlimoen i Korgen nord for Korgfjellet, og på toppen av Korgfjellet.

Markeringen er en del av en nasjonal markering for å hedre minnene om jugoslaviske fanger som ble deportert til Norge i 1942. Arrangementet i Vefsn og Korgen er foranlediget av markeringer også i Narvik og i Beisfjord ved Narvik (20. / 21. juni), i Fauske og i Botn i Saltdal (21. juni).

23. juni er det på dagen 75 år siden nazistene etablerte leire og internerte jugoslaviske fanger i Knutlia og ved Fagerlimoen («Lager Osen» og «Lager Korgen"). Lager Osen var hovedleiren.

Skiltprosjekt - viktig for etterlatte

Under markeringen ved Korgfjellet skal skiltprosjektet «Blodveien» bli avduket. Skiltene er designet av Simen Nyland og Sandra Steffensen fra Mosjøen og Filip Popovic fra Serbia. Prosjektet består av en kombinasjon av informasjonstavler og minnetavler. Minnetavlene påført navnene til fangene som døde. Skiltene blir satt opp ved Osen, Fagerlimoen og ved toppen av Korgfjellet. Det blir satt opp ei tavle ved en rasteplass ved Luktvatnet og ei ved den såkalte storskjæringa på Geitforselva på sørside av fjellet. På nordsiden av fjellet skal ei tavle figurere på et sted hvor to fanger slo i hjel en tysk vakt, for så å rømme over til Sverige.

– Geitforselva var det stedet langs veien som krevde flest liv. Det skal på enkelte dager ha blitt drept 20–30 fanger her. Det kan for øvrig nevnes at tyskerne skjøt totalt 60 fanger som represalie etter at de to fangene rømte. Vi er generelt svært fornøyd med skiltprosjektet. Noe av det viktigste med tavlene er at navnene til fangens som døde er skrevet inn. Dette betyr mye for etterkommerne, sier Jim Nerdal Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan.

De jugoslaviske fangene bygget veien over Korgfjellet, men til en meget høy pris. Til sammen døde 646 jugoslaver i forbindelse med arbeidet og fangeoppholdet.

Åpent for alle - skal gå fredsmarsj

Arrangør av markeringen er Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan og kommunene Vefsn og Hemnes. Jim Nerdal i vennskapssambandet sier at omkring 100 personer vil delta etter avtale i markeringen. Her kommer blant annet den serbiske ambassadøren i Norge. Også ordførerne i Vefsn, Hemnes og Hattfjelldal kommuner stiller opp, samt ordførerne i kommunenes vennskapsbyer Gornji Milanovac og Prokuplje. Flere fra Serbia kommer, samt fylkesordføreren i Nordland og flere fra fylkeskommunen. Nerdal påpeker at alle er velkommen, spesielt med tanke på at markeringen inkluderer også en fredsmarsj fra Perikestolmoen i Korgen og opp til toppen av Korgfjellet. Der skal ungdommer fra Serbia og Norge by på kulturelle innslag og avdkuke av en informasjonstavle. På toppen kulminerer arrangementet med en real sankthansfeiring, inkludert et stort bål.

"Svart og brun retorikk"

– Det ender mer opp som en feiring av både freden, lyset og vennskap. Vi får dessuten innslag av ei ung kvinne fra Beograd som har syklet deler av veien til Norge og til Nordland. Hun vil si litt om likheten mellom type en del «brun/svart» retorikk som vi i Europa i dag, og retorikk som var akseptert før og under krigen. Hun vil også hedre de som døde. I tillegg har hun et miljøbudskap, sier Nerdal.