Strømprisene sørpå fortsetter å slå alle rekorder, samtidig som vannmagasinene er nedtappet fordi vi hele tiden eksporterer masse strøm til kontinentet gjennom de nye utenlandskablene. Motsatt i nord, fordi det ikke er god nok overføringskapasitet sørover. Dette gir oss lavere priser og gjør oss interessant for nye store industrietableringer.

I stedet for å ta kontroll over eksporten og prisene, sier sentrale politikere fra Ap og Høyre at løsningen er å bygge ut mer kraft OG å styrke overføringslinjene sørover slik at vårt kraftoverskudd skal gå dit. Fra Rødt har vi påpekt at så lenge utenlandskablene kan ta unna mye mer kraft enn i dag, og så lenge vi ikke tar noen kontroll over eksporten, så vil vårt kraftoverskudd i nord bare bli en del av eksporten - men prisene vil bli like høye som i sør.

Vi fremmet forslag om å gå mot dette i kommunestyret, og fikk det vedtatt med støtte fra SP og SV. Da saken kom opp i Stortinget, fremmet Rødt forslag om at nye overføringslinjer sørover skulle settes på vent, men fikk kun støtte fra SV. I stedet ble det vedtatt å fremskynde planene, slik Statnett ønsker.

Så nå kommer altså utbyggingen. Resultatet for oss forbrukere blir mangedobling av strømprisen og nedtappede magasiner, og etter hvert som de langsiktige kraftavtalene til Alcoa og de nye etableringene som vi nå får går ut vil hele industrieventyret i Vefsn stå i fare. Det er ingen grunn til å produsere f.eks. hydrogen i Mosjøen for et marked i Europa hvis strømprisen er like dyr her som på kontinentet! I England planlegges batterifabrikk akkurat der strømmen fra Norge kommer i land.

Nå er spørsmålet hva som gjøres fra våre lokale ledere fra regjeringspartiene for å sikre at krafta i Nord-Norge går til industrireising i nord og til oss forbrukere til normale priser. Rune Krutå har tydelig uttalt at han mener krafta vår skal gå til industrireising i nord, selv om han ikke ville støtte vårt forslag om ikke å fremskynde kablene sørover. Der gikk han etter vår mening glipp av en mulighet til å støtte kampen for å stoppe Statnetts planer. Men denne uken fikk Vefsn besøk av nettopp energiministeren, og Krutå og Hundåla fikk en ny sjanse til å gi råd som kan sikre rimelig strøm. Hvilke råd ga dere nå til sine partifeller i regjeringen for å sikre industrireisingen vi trenger i nord? Er det kun å bygge ut Vefsna og mer vindkraft som teller?

--