(iSandnessjøen)

Karantenereglene gjelder i én uke framover og erstatter reglene fra 14. april.

Det var Rødts representant Hanne Benedikte Wiig som fremmet forslaget om å innlemme Tromsø i områdene som utløser 14 dagers karantene ved innreise til Alstahaug.

Fra før hadde ordførers forslag til vedtak åpnet opp for at karanteneområdene ville gjelde alle fylker sør for Trøndelag.

– Den store endringen er området som det gjelder. Den er som før, pluss Trøndelag, sa ordfører Peter Talseth (Sp).

Vil fortsatt ha «søringkarantene»

Kommuneoverlege Kirsten Toft sa at hun har drøftet karanteneområdene med de andre kommuneoverlegene på Helgeland, der omtrent alle har ytret en bekymring over at mye skjer samtidig med åpning av skoler og barnehager, samt at det har vært påske, der man fortsatt venter og ser an effekten av med tanke på smitte.

Derfor ønsket hun å opprettholde karantenereglene i en eller annen form, men at det var tid for å utvide grensene.

Mange av dispensasjonssøknadene som er sendt inn til kommunen er kommet fra Trøndelag, og derfor var det kommuneoverlegens vurdering at en lemping på Trøndelag-området ville minste en del av belastningen på kommunen.

– Hvis denne gode tendensen i landet fortsetter, kan det være aktuelt å gå ned til en forskrift som kun omhandler Oslo og Viken, men det er litt tidlig basert på det grunnlaget vi har nå, sa Toft.

Ba om å ta med Tromsø

Rødts representant Wiig ønsket en debatt på om man også burde se nordover, mer spesifikt mot Tromsø.

– Smitten i Tromsø ligger på 1,79 per 1000, og det er et betydelig antall som er blitt lagt inn med smitte. Jeg ønsker at vi tar inn Tromsø, sa hun.

Kommuneoverlegen delte Wiigs bekymring rundt Tromsø og sa at det er gode argumenter for å innlemme området som utløser karantene.

– Det vil ha mest å si for folk som må ha behandling i Tromsø og som kanskje må ha med seg følge. Da må de i karantene når de kommer tilbake. Hvis vi skal ta inn Tromsø, så er tiden nå. Det vil bli vanskeligere desto lengre det går.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapets medlemmer.