Mye tyder på at styreleder Bjarne Brøndbo i Bil1Din / Namdal Bilopphuggeri AS i samarbeid med Shmil på Åremma og med direktør Håkon Johansen i spissen kan etablere et nytt mottakstilbud ved Shmils anlegg på Åremma. I tillegg ligger et satellittmottak i støpeskjeen for Shmils anlegg i Sandnessjøen.

Planene ble luftet for første gang sist vinter.

30. september signerte Brøndbo en søknad om konsesjon til Fylkesmannen i Nordland.

- Vi har godt dialog og god prosess med fylkesmannen, og skal selvsagt innfri alle krav som stilles til slike anlegg, sier en ferierende Johansen fredag over telefon fra Tenerife fredag.

Planene går i korthet ut på å etablere et satellittmottak i Sandnessjøen som kan ta imot inntil 15 kasserte biler, og å bygge et større anlegg på Åremma i Mosjøen som kan ta imot 50 biler. Johansen opplyser at Shmil ønsker å ta imot også bobiler, båter og campingvogner.

Våren 2018 etablerte Shmil i samarbeid med Brøndbos selskap et satellittmottak for utrangerte biler i Brønnøysund.

– Nå ønsker vi å gi et totaltilbud for alle innbyggere i Shmil-området, og et mer utvidet og moderne anlegg i Mosjøen. Det nye tilbudet er et konkret resultat av at tanken om at også biler, campingvogner, bobiler og båter inngår i den såkalt sirkulære økonomien. En bil er som annet avfall; den skal resirkuleres i stå stor grad som mulig. Dette blir innført mer og mer i all industri, sier Johansen.

Båthola med?

– Når kan tilbudet starte opp?

– Når konsesjonsprosessen er ferdig må vi klarlegge eierskapsinteressene. Det som er helt klart er at Namdal Bilopphuggeri blir med videre. Vi ønsker også å spørre bilopphoggeriet i Båthola om de eventuelt ønsker å komme inn på eiersiden. Videre skal tomta klargjøres og infrastruktur og utstyr på plass, sier Johansen.

Kan bli selvplukk på Åremma

Bjarne Brøndbo sier over telefon til Helgelendingen fredag at han håper at anlegget kan bli realisert våren 2020.

– Vi har opplevd stor suksess med satellittmottaket i Brønnøysund. Vi ønsker å utvide samarbeidet med Shmil, som er en tung aktør i 11 helgelandskommuner. Mottaket i Sandnessjøen er planlagt som et enklere mottak. Hensikten er først og fremst å unngå at biler blir stående rundt omkring og forsøple. Vi tenker at behandlingen av bilene fra Alstahaug-området skal foregå i Mosjøen. I Mosjøen etablerer vi en moderne gjenbruksstasjon for bilene. Over tid ønsker vi å åpne også et selvplukktilbud, med svært gunstige priser.

Namdal Bilopphuggeri AS / Shmil

  • Namdal Bilopphuggeri AS: Stiftet: 1988
  • Adresse: Skage i Namdalen
  • Driftsresultat 2018: 2.249 millioner kroner
  • Eiere: Gebro Invest AS (88 %) og Brøndbo Holding (12 %)
  • Administrerende direktør: Anders Greftegreff
  • Styreleder: Bjarne Arnstein Brøndbo
  • Shmil: Forkortelse for Søndre Helgeland miljøverk.
  • Eies av 11 kommuner på midtre- og søndre Helgeland.
  • Styreleder er Paal Anders Brandt. Administrerende direktør er Håkon Johansen.
  • Stiftet i 1995

Brøndbo påpeker at det gjenstår noen formelle runder i forbindelse med konsesjonssøknaden.

– Erfaringsmessig kan jeg si at så lenge Fylkesmannen har tiltro til oss som aktører og at vi har ting på stell, så kan jeg ikke se at noe skal stå i veien for å få konsesjonssøknaden innvilget.

– Hva tenker du om eierstrukturspørsmålet?

– Dette har jeg ikke tenkt så mye på enda. Vår plan er å kjøpe tjenester av Shmil ved å betale en enhetspris per bil. Vi regner med at vi finner en god løsning, sier Brøndbo.