Indre Helgeland Regionråd har nylig vedtatt en ny Samarbeidsavtale for Indre-Helgeland Interkommunalt Politisk Råd, som trer i kraft fra 1. november 2023.

Det skriver de i en pressemelding.

Dette skrittet ble nødvendig på grunn av en endring i kommuneloven fra 2018 som krevde omforming av rådets selskapsform.

Rådet, som også vil bli omtalt som Polarsirkelrådet, representerer kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana, og har som mål å fremme samarbeid mellom disse kommunene.

I pressemeldingen skriver Indre Helgeland Regionråd at Polarsirkelrådet vil spille en viktig rolle som en politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv og vil også bidra med uttalelser om saker som påvirker regionen. Rådet vil fungere som en bindeledd mellom politikk, næringsliv og regionale og statlige styringsorgan, med fokus på regional samfunnsutvikling.