[NETTAVISEN:] Ifølge Finans Norge er det i løpet av de første månedene av 2019 avdekket mer forsikringssvindel enn noen gang.

I første kvartal prøvde vi nordmenn å svindle forsikringsselskapene for nesten 100 millioner kroner. Det er en økning fra rundt 70 millioner kroner i samme periode i fjor. Men, disse summene gjelder bare de alvorligste sakene, der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

Markedslederen Gjensidige spurte i 2018 4000 personer om forsikringssvindel. Her fremkom blant annet at:

 • 3 prosent av de spurte har en eller annen gang oppgitt litt for mye på en skademelding, 93 prosent svarte nei på dette spørsmålet.
 • 27 prosent tror folk ofte plusser på litt ekstra når det sendes inn skademelding. 46 prosent av de spurte tror andre forsikringstakere gjør dette av og til.
 • 8 prosent svarte at forsikringssvindel er forståelig og kan godtas. 74 prosent svarte at det ikke kan godtas.

Menn mer liberale

Generelt har menn og yngre aldersgrupper en noe mer liberal holdning til forsikringssvindel. Totalt sett avsløres imidlertid flere menn enn kvinner som forsikringssvindlere. Menn står også tradisjonelt for de største svindelbeløpene. Ved hjelp av Gjensidige kan vi gjengi følgende saker, først en klassiker:

 • Kunden meldte verdifulle og antikke møbler skadet etter brann og trodde alt var utbrent. Men undersøkelser viser at alle skruene på stedet stammet fra IKEA!
 • Kunde meldte bilen stjålet til forsikringsselskapet. Bilen ble senere funnet igjen på havets bunn av fritidsdykker og ble hevet ved hjelp av kystvakten. Undersøkelser viste blant annet at bilen ble funnet igjen med originalnøkkel stående i tenningslåsen. Det endte i politianmeldelse, og kunden måtte betale tilbake utbetalt forsikringssum og dekke kostnader til heving av bil.
 • Kunde på 18 år meldte bilen stjålet. Gjensidige fikk kort tid etter melding om at en bil var observert på dypet utenfor en kai. De fikk hevet bilen og undersøkelser viste at bilen måtte være kjørt utenfor med original nøkkel. Kunden tilsto og fikk avslag på erstatning, måtte betale for heving av bil og ble politianmeldt.
 • Kunden reiser fra Norge til en by i Øst-Europa. I etterkant av flyturen oppdager kunden at vann har trengt inn i kofferten og skadet en del av innholdet. Kofferten innhold diverse klær og sko og en TV. Gjensidige ba om dokumentasjon og gjorde store øyne da kvitteringen på TV-en viste seg å være hele 65 tommer. Undersøkelser viste at målene var nærmere 1 x 1,5 meter, og at det dermed kunne vært helt umulig for en TV av denne størrelsen å få plass i en normal stor koffert, om den ikke var sammenleggbar! Kravene var 10.000 kroner for sko og klær og 24.000 kroner for en TV. Kunden ble anmeldt for forsikringssvindel. Under ser du bilde av en tilsvarende TV.

Syke og uføre

Finans Norge skriver at de seneste årene er det blitt avdekket svindel for flere hundre millioner kroner i året. Og, mørketallene er altså store.

De store svindelbeløpene er innenfor syke- og uføreforsikringer. Disse svindelsakene gjelder utbetalinger over flere år, og gjennomsnittlig svindelbeløp er på hele 1,4 millioner kroner.

– I noen av disse sakene er det uredelige kunder som forsøker å lure til seg flere millioner kroner. De som står bak dette, svindler fellesskapet. Samtidig er det viktig å presisere at de aller fleste kundene er ærlige, sier kommunikasjonsjef Stine Neverdal i Finans Norge i meldingen.

Slik foregår forsikringsvindel:

 • Meldt inn forsikringstilfelle som ikke har skjedd
 • Overdreven skademelding
 • Endre hendelsesforløp
 • Uriktig (tilpasset) skadetidspunkt
 • Fysisk arrangert skade

Kilde: Gjensidige

Mest skadesvindel

Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

Selv om de store svindelbeløpene gjelder innenfor syke- og uføreforsikring, dreier de fleste sakene dreier seg om skadeforsikring. Nordmenn prøver seg på å svindle med reise-, bil- eller innboforsikring. Gjennomsnittlig svindelbeløp er på 155.000 kroner.

– Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som fiktive eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på ekstra eller arrangere en skade, sier Neverdal.