Ny åpningstid og flere stengte butikker på Sjøsiden senter: – Vi forstår dersom enkelte ikke har grunnlag for drift

To klesforretninger på Sjøsiden senter har valgt å stenge. Åpningstiden på senteret er redusert. Sentereier Scala Eiendom vurderer situasjonen fortløpende.