Totalt 19 lokførere i Oslo, Lillestrøm Hamar, Moss og Halden kan bli tatt ut i streik dersom det ikke oppnås enighet om lokførernes pensjonsgrunnlag i løpet av onsdag.
Onsdag klokka 10 samlet partene seg hos Riksmekleren etter at forhandlingene mellom Norsk Lokomotivmannsforbund/LO og NSB/Spekter brøt sammen under årets mellomoppgjør. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) fremmet åtte krav til mellomoppgjøret.
Uenigheten skyldes kravet om hvilket grunnlag lokomotivførere skal få pensjon av. NLF vil at all inntekt skal være pensjonsgivende.
Tror på løsning
Meklingen pågikk fortsatt i 18-tida onsdag. NLF tror partene vil komme til enighet før onsdagen er omme.
– Det er alvorlig å være hos Riksmekleren, men vi har tro på en løsning innen midnatt, sier kommunikasjonsrådgiver Kristian Brustad til NTB.
En stor del av lønnen til lokførerne er variable tillegg. Rundt 10 prosent av lønnen er ikke pensjonsgivende, fordi tillegg ikke gir full pensjon. Skjevheten gjør at en lokomotivfører mister flere hundre tusen i pensjon, mener NLF, som har 1.595 medlemmer.
Pensjonsgrunnlaget var også tema i fjorårets lønnsoppgjør mellom partene. Også dette oppgjøret havnet hos Riksmekleren, som meklet fram en løsning fem timer på overtid.
Kan ikke erstatte tog som står
I alt 19 lokførere vil bli tatt ut i et eventuelt første streikeuttak, opplyser Brustad. Det vil da være lokomotivførere i Oslo, Lillestrøm, Hamar, Moss og Halden som tas ut i streik.
NBS Persontogs kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby beklager ulempene en eventuell streik vil medføre for kundene. Ettersom streik er en lovlig aksjonsform, kan ikke NSB sette opp alternativ transport på streikerammede strekninger.
– Ved en eventuell strek vil utgifter til annen transport ikke bli erstattet, men NSB refunderer fullt ut uten gebyr alle ubenyttede billetter til tog som er rammet av streiken, sier Lundeby.