Utdanningsdirektoratet har vedtatt at Sørsamisk kunnskapspark skal avvikle sin fjernundervisning i nordsamisk. Det vil si at de nordsamiske barna heller ikke får mulighet til å dra på språk- og kultursamlinger ved kunnskapsparken i Hattfjelldal.

Dette er en kompleks problemstilling av mange grunner der jeg, som tidligere elev ved sameskolen i Midt-Norge, også føler jeg må si noe. Jeg er oppvokst på Helgeland, nærmere bestemt på Bjerka i Hemnes kommune. Jeg er nordsamisk og har hatt fjernundervisning i nordsamisk fra en aktør i Karasjok, men jeg har også vært så heldig å få dra på integreringsuker på sameskolen i Hattfjelldal. Seks uker i året fikk jeg altså dra til sameskolen i Hattfjelldal der jeg fikk bli kjent med vår samiske kulturarv, våre språk og ikke minst – bli kjent med andre jevnaldrende samer. Samlingene var utrolig fine og var en arena der man slapp å svare for hvordan det var å være same, som man ofte kunne oppleve i hverdagen. I tillegg fikk vi lære om alt fra duodji til joik til samiske mattradisjoner – og ja, alt det vakre vi har i vår kultur. Vi dro på fjellturer, vi fisket, vi var med i reingjerdet, hadde filmkvelder, lekte og hadde mye gøy. På sameskolen kunne man bare være seg selv. Vennskapene jeg fikk der og kjennskapen, samt tryggheten jeg fikk til min egen samiske identitet har vært uvurderlig.

Denne saken engasjerer meg av flere grunner. For det første er det viktig å ha en god prosess i forkant av en slik avgjørelse og ikke minst ha fastsatt en god alternativ løsning – spesielt når saken direkte påvirker barn. Sametinget sier selv at «ingen av de Sametinget har drøftet saken med har kunnet gi et godt svar på hvordan undervisningstilbudet nå skal organiseres». Her er det snakk om barn sine rettigheter til språkundervisning, det er snakk om barns framtid, det er snakk om trygghet og forutsigbarhet. Her gambles det med en språkopplæring som flere rapporter har pekt på som skjør.

For det andre er språk viktig, og vi må gjøre alt vi kan for å bevare og videreføre alle de samiske språkene. God språkundervisning er en del av det, skape gode språkarenaer like så. Selv hadde jeg som sagt nordsamisk fjernundervisning, men i Hattfjelldal – under samlingene, lærte jeg utrolig mye sørsamisk. Jeg så og hørte sørsamisk overalt. Jeg bruker for eksempel «buerie aerede – god morgen» enda og setter stor pris på at jeg også har en viss kjennskap til sørsamisk språk. Det sørsamiske språket var absolutt i fokus når jeg gikk der selv om vi ikke snakket sørsamisk hele tiden. For NSR er det viktig å sikre at ikke tilfeldighetene får rå når det gjelder fjernundervisning. Derfor må det etableres et senter som organiserer samisk fjernundervisning. Vi må sikre god kvalitet på undervisningen og ikke minst sikre at samiske barn faktisk får utviklet sitt språk. Det er språkrettigheter som ingen kan ta fra dem.

Så ta det fra en nordsame fra Helgeland: tilby språkundervisning der barna bor eller i det minste sørg for at det finnes gode sentre som kan tilrettelegge for alle de ulike samiske barna. La oss slutte med å gamle med skjøre tilbud og samiske barns språkrettigheter. Ingen skal miste sin samiskspråklige framtid.

Anja Johnsen Thonhaugen, Norske Samers Riksforbund (NSR)