Naturen er viktig, vakker og uerstattelig for oss. Dessverre gjør vi langt fra nok for å ta vare på den. Det er tilbakemeldingen fra folk i hele Norge, i en ny spørreundersøkelse Opinion har utført på vegne av WWF Verdens naturfond.

Plast i verdenshavene er den miljøutfordringen flest er bekymret for. Hele 88 prosent av de spurte svarer at de er svært eller ganske bekymret for dette. I tillegg er 71 prosent bekymret for tap av naturmangfold og 68 prosent bekymret for klimaendringer. Vi ser også at andelen folk som er bekymret for vannknapphet øker betydelig, fra 47 prosent i fjor til 61 prosent i år.

Hvem jobber naturens sak der du bor?

Norges befolkning er samstemt i at politikerne har det største ansvaret for å stanse klimaendringer og tapet av natur. 72 prosent er ganske eller helt enig i at politikerne må gjøre «langt mer» for å stanse naturtapet.

Dette ansvaret ligger i stor grad på rådhuset der du bor. Dine lokale folkevalgte har de siste tiårene fått overført stadig mer forvaltningsmyndighet for arealer i egen kommune. Ditt kommunestyre har i dag stor makt til å bestemme hvilken natur som skal tas vare på eller bygges ned.

Neste høst er det valg, hvor du kan ta stilling til hvem som er best egnet til å føre en naturpolitikk du er enig i. Men allerede nå har du en mulighet til å påvirke. I desember vedtar landets kommunestyrer og fylkesting sine siste økonomiplaner, budsjetter og handlingsplaner i denne valgperioden. Mange vil benytte denne siste muligheten til å få gjennomslag for sine viktigste saker og overbevise velgerne om at deres parti kan gjøre en ordentlig endring før valgurnene åpner i september 2023.

Sett natur på agendaen

Du som naturengasjert innbygger kan bruke muligheten til å sette natur på agendaen nå som partiene forbereder sine prioriterte saker før lokale budsjettforhandlinger. Skriv leserinnlegg til lokalavisa om natur og delta i ordskiftet på sosiale medier. Ta initiativ til et folkemøte eller meld deg inn i et parti og påvirk prosessene fra innsiden. Kanskje nettopp du kan bidra til at hundremeterskogen, strandsonen eller myra der du bor får ligge i fred i 2023. Eller at din kommune velger å satse på et prosjekt for å restaurere ødelagt natur.

Mange partier er også i sluttfasen av arbeidet med å lage sitt program for neste periode. Bruk muligheten til å fortelle dem, ikke bare hva de bør kjempe for i 2023, men også de kommende fire årene.

På nettsidene til WWF kan du finne innspillene vi har sendt til alle landets lokalpolitikere, dersom du trenger inspirasjon til gode natursaker.

De vakre høstfargene skal snart fargelegge myr og skog. Jeg håper du vil både bruke og nyte naturen der du bor aktivt i høst. Når du kommer hjem fra turen kan du fortelle venner, familie – og lokalpolitikere – hvorfor det er så viktig å ta vare på den. Slik kan du gjøre en forskjell.

Karoline Andaur, Generalsekretær, WWF Verdens naturfond