Operasjoner ved Nordlandssykehuset utsettes som følge av SAS-streiken. Sykehuset er allerede i gul beredskap på grunn av en utfordrende bemanningssituasjon.

– Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både ved operasjoner og poliklinikk, sier fungerende HR-sjef Kari Brumoen Råstad ved Nordlandssykehuset til NRK.

Elektiv drift vil si planlagt behandling, i motsetning til akutte operasjoner.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Helse nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn har mandag ettermiddag et møte om SAS-streikens konsekvenser for helsetilbudet.

I forbindelse med streiken har det oppstått flere tilfeller hvor tilreisende vikarer ikke får kommet seg på jobb, opplyser Råstad.

– I tillegg har flere av våre ansatte opplevd problemer med å komme seg hjem fra ferie, men dette har ikke medført at vi har måttet endre tidspunkt for ferie for andre ansatte, sier hun til kanalen.

(©NTB)