Nordland Senterpartis ønsker for havbruksæringen

Gruppeleder for SP Kurt Jenssen og Fylkesleder for Sp Svein Eggesvik

Gruppeleder for SP Kurt Jenssen og Fylkesleder for Sp Svein Eggesvik Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Havbruksnæringen er en viktig eksportnæring for landet og en enorm
aktivitetsskaper langs Nordlandskysten. Nordland er landets største
eksportfylke og næringen bidrar med viktige arbeidsplasser og verdiskapning.
Nordland er et ressursrikt fylke. Vi vil sikre at nåværende virksomheter får
rammevilkår som gjør dem best mulig rustet for å møte morgendagens
muligheter og utfordringer. Vi vil utnytte våre ressurser på en bærekraftig
måte, og vi vil øke aktiviteten i fylket gjennom bruk, ikke vern. Samtidig er det
viktig for Senterpartiet at verdiskapingen skjer mest mulig lokalt, og at
kommuner som eiere av arealressurser får direkte godtgjørelse for bruk. Vi vil
at Nordland ikke bare skal være et fylke som eksporterer uforedlede råvarer,
men også i større grad skaper lokale verdier gjennom mer foredling, innovasjon
og fremtidsrettede løsninger.
• Kommunene skal få mer igjen av verdiskapningen fra oppdrettsnæringen
i form av en produksjons - eller arealavgift.
• Kommunene må få en større andel av vederlaget som blir betalt ved nye
konsesjoner.
• Kystkommuner må stimuleres til økt tilrettelegging for
havbruksnæringer.
• Nordland Senterparti ønsker ei oppdrettsnæring som har minimal
påvirkning på miljøet. Vi vil legge til rette for forskning på lav- og
nullutslippsanlegg for bedre sykdomskontroll og miljøstatus.
Det overordnede prinsippet for miljøpolitikken og den økonomiske politikken
for Senterpartiet er utvikling innenfor rammene av bærekraftig bruk.
Ressursene skal brukes på en slik måte at de varer lenge og ikke brukes opp av
for intensiv bruk eller forurensing. Veksten skal ikke være større enn naturen
og samfunnet kan tåle. I dag står verden overfor mange store utfordringer,
matkriser, klimakriser, vannmangel og energimangel – for å nevne noen. Felles
for disse utfordringene er at vi må ta naturen i bruk for å løse dem. Vi kan ikke
verne oss bort fra klimaendringer, tvert imot må naturen brukes aktivt og på riktig måte.

Svein Eggesvik Kurt Jenssen
Fylkesleder SP Gruppeleder SP


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken