Hun er din nye politimester

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tone Vangen var egentlig ferdig med politiet.

DEL

Tone Vangen overtar etter Geir Ove Heir som politimester i det nye Nordland politidistrikt.

Dermed er 49-åringen tilbake i etaten hun ledet som politimester i Salten i perioden 2005-2012, skriver an.no

- Spennende

Da hun sluttet i politiet i 2012 var ikke tanken å returnere. Men tanken om et "comeback" har modnet. 

- Jeg klarte ikke å la være, smiler Vangen som tiltrer 1.januar.

- Det var en så spennende mulighet som man bare får én gang i livet, fortsetter den påtroppende politimesteren.

Som har juridisk bakgrunn, og mange år i etaten også som politiadvokat og politiinspektør.

- Jeg er veldig glad i politiet og det å være med å bygge et nytt politidistrikt har jeg veldig lyst til. Og det er mange flinke poolitifolk i hele Nordland, sier Vangen til an.no.

Hele Nordland

Hun ser frem til utfordringene som venter. Fra forrige periode i politiet er grensene utvidet betydelig fra Salten.

- Vi skal bygge en ny organisasjon og skal gjøre det på en måte som tjener publikum best mulig, sier Vangen som må se litt av politi-fylket forsvinne til Troms og Nord-Trøndelag.

Selv har hun fått god kjennskap til hele fylket gjennom jobben som utdanningssjef i Nordland fylkeskommune.

- Jeg mener det har gjort meg litt klokere i forhold til hele Nordland, og det har vært et pre i denne stillingen, sier Vangen.

I statsråd fredag ble følgende politimestere, etter at antall politidistrikt blir redusert fra 27 til 12 fra 1. januar 2016, utnevnt for en periode på seks år:

Ellen Katrine Hætta (45) i Finnmark politidistrikt

Tone Elisabeth Vangen (49) i Nordland politidistrikt

Nils Kristian Moe (51) i Trøndelag politidistrikt

Ingar Olav Bøen (57) i Møre og Romsdal politidistrikt

Johan Brekke (57) i Innlandet politidistrikt

Kaare Kjølberg Songstad (49) i Vest politidistrikt

Jon Steven Hasseldal (45) i Øst politidistrikt

Christine Fossen (53) i Sør-Øst politidistrikt

Hans Vik (52) i Sør-Vest politidistrikt

Kirsten Marie Lindeberg (62) i Agder politidistrikt

Politimester Hans Sverre Sjøvold fortsetter som politimester i Oslo politidistrikt og politimester Ole B. Sæverud fortsetter som politimester i Troms politidistrikt.

– Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Vi skal bygge et enda bedre, mer effektivt og mer moderne politi, som er rustet til å møte fremtidens kriminalitet, og som skaper trygghet hos folk. Politiet skal samles om felles verdier og en felles identitet, og i denne omstillingen skal politimesterne være kulturbærere. Det knyttes store forventninger til jobben disse lederne nå skal ta fatt på, sier Anundsen til regjeringens hjemmeside.

Politimesterne i de nye politidistriktene skal inngå i politidirektørens nasjonale ledergruppe. De vil bli gitt det strategiske lederansvaret for politidistriktene og skal sørge for rett prioritering på tvers av fagområder og geografi. Det har derfor blitt stilt høye krav til søkerne, bl.a. tidligere resultatoppnåelse.

Senja

Tone Vangen beskrives slik:

Tone Elisabeth Vangen er cand. jur., og kommer fra stilling som fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Hun har vært dommerfullmektig ved Senja sorenskriverembete og har arbeidet i politiet bla.a.. som politiinspektør. Fra 2005 til 2012 var hun politimester i Salten politidistrikt.

- Det er all grunn til å gratulere nordlendingene med sin nye politimester. Utnevnelsen av Tone Vangen som øverste toppleder for politiet i Nordland er et godt valg. Nordland får en politimester som har svært god kjennskap til hele fylket, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Ny utdanningssjef

Hun legger ikke skjul på at Nordland fylkeskommune mister en dyktig leder, men understreker at Vangen har en dyktig stab rundt seg og at fylkeskommunen skal takle avgangen på en god måte.

- Vi vil raskt konstituere hennes stedfortreder, Øystein Johnannessen, i stillingen som utdanningssjef. Stillingen som fylkesutdanningssjef vil bli utlyst på vanlig måte, sier Hild-Marit Olsen til nfk.no.

Artikkeltags