Bakgrunnen er at Helgelandssykehuset og HV-14 skal øve sammen i et scenario med masseskade, hvor mannskaper fra Heimevernet og sykehusene på Mo, Sandnessjøen og Mosjøen er involvert, skriver Heimevernet i en pressemelding.

Selve hendelsen vil være på den stengte veibiten av E6 på sørsiden inn til tunnelen i Korgfjellet.

Dette for å unngå stopp i trafikken, men samtidig sikre enkel tilgang for ambulansene.

– Det er viktig å øve og ikke minst det å trene sammen med andre etater som Sivilforsvaret, politiet og denne gangen Heimevernet. Dette er noe som har vært etterlyst de senere årene, sier Tore Bratt, kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset. Heimevernet bidrar blant annet med markører til masseskaden.

– Scenarioet gir Helgelandssykehuset stort utbytte av å øve sin organisasjon internt med at vi legger opp til mest mulig realistisk trening på behandling av skadd personell, sier oberstløytnant Ove M. Ranum, sjef for HV-14.

Heimevernsdistriktet på Drevjamoen holder denne uka på med øvelse Håløyg, der samøvingen med Helgelandssykehuset er en del av det som skal skje.