Totalt sett i Norge har 1777 personer under 25 år kjørt med over lovlig verdi. Trafikksikkerhetsrådgiver i Ung i Trafikken, Liv Marie Bendheim, frykter at mange unge undervurderer kraften til dagen derpå-promillen i julebordsesongen.

– Vi skal glede oss over at vi igjen kan gå på julebord. God mat og drikke er alltid hyggelig, men det som er mindre hyggelig, er at for høy promille kan bli til førerkortbeslag, trafikkulykker og ødelagte liv dagen derpå, sier Bendheim.

Dagen derpå

Bendheim forteller at dersom du er påvirket i mer enn tre til fem timer sammenhengende, kan du også etter hvert føle deg mindre påvirket selv om promillen er like høy.

– Dette er faktorer som kan utgjøre en enorm forskjell dagen etter. For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5. Det er urovekkende, og noe en bør ta innover seg, understreker Bendheim og legger til:

– Dessverre er 12-timersreglen en rettesnor for mange, men det har seg nemlig slik at dagen derpå-promillen kan spille de fleste et solid puss. Det er ikke alltid du er kjørbar 12 timer etter festlighetene – i realiteten kan dette variere. Og det noe voldsomt.

Setter i gang kampanje

Bendheim forteller at det er mange faktorer som påvirker hvor lenge promillen sitter i kroppen, og at biologien spiller en sentral rolle.

– Kvinnekroppen har en høyere andel fett og lavere andel vann enn menn, fordi menn som regel har mer muskelmasse. Dette gjør at alkoholen blir dårligere fordelt hos kvinner – resultatet blir derfor at damene får høyere promille.

Trafikksikkerhetsrådgiveren opplyser om at unge og andre som har lite erfaring med alkohol vil oppnå en høyere promille enn voksne, og fordi ungdom ikke er ferdig fysisk utviklet vil de tåle alkoholen dårligere.

– På bakgrunn av den store usikkerheten rundt denne tematikken, har Ung i Trafikken satt i gang en kampanje som gjør at vi kommer i dialog med ungdommen om promillekjøring. Vi håper dette kan bidra til at du ikke mister noen du er glad i, meddeler Bendheim og sier til slutt:

– Uansett hvor godt du tror du har beregnet din egen promille, bør du alltid beregne en ekstra margin før du setter deg bak rattet.