Innbyggerne i Innlandet brukte i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser med legemidler i 2020. Det fører fylket til toppen av legemiddelstatistikken.

Det er legemiddelstatistikken for 2020 fra Apotekforeningen som sender Innlandet til topps på listen. Innbyggere i fylket brukte i snitt 645 døgndoser med legemidler i fjor.

Deretter følger Vestfold og Telemark og Nordland, med 595 døgndoser i snitt.

– Det betyr at det brukes 20 prosent mer legemidler i Innlandet enn i Norge sett under ett. I Vestfold og Telemark og i Nordland ligger de 10 prosent over landsgjennomsnittet, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo. Der er snittet 459.

I Norge ble det i gjennomsnitt brukt 541 døgndoser med legemidler.

Klar sammenheng

Ifølge statistikken er det en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning.

– De som er eldre enn 67 år bruker omtrent fire ganger så mye legemidler som de som er under 67. Derfor er det naturlig at fylker med aldrende befolkning også havner øverst på listen, sier Andresen.

I Innlandet er 20 prosent av befolkningen over 67 år, mens andelen i Vestfold og Telemark og i Nordland er 18 prosent.

I Oslo er kun 11 prosent av innbyggerne over 67 år, og følgelig bruker Oslofolk også færre legemidler.

Virkestoffene Atorvastatin og Acetylsalisylsyre, som brukes mot hjerte- og karlidelser, er på topp i alle fylker.

Samtlige fylker:

* Innlandet: 645 døgndoser

* Vestfold og Telemark: 595

* Nordland: 595

* Viken: 574

* Agder: 566

* Troms og Finnmark: 531

* Møre og Romsdal: 525

* Vestland: 511

* Trøndelag: 508

* Rogaland: 490

* Oslo: 459

* Norge: 541

Legemiddelbruken – såkalte definerte døgndoser (DDD) – måles ut fra antatt gjennomsnittlig døgndose ved preparatets hovedbruksområde. I mange tilfeller avviker dosen som legen har forskrevet fra DDD, og betraktes derfor kun som en teknisk måleenhet.

(©NTB)