Nordland fylkeskommune hevder de er i rute med den tøffe omstillingen

Fylkesråd: Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel,

Fylkesråd: Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel,

Av

Foreløpig viser tallene at Nordland fylkeskommune får et samlet mindreforbruk i sektorene opp mot 89,7 millioner i 2019, skriver de i en pressemelding.

DEL

– Dette viser at vi er godt i rute med omstillingen, forteller nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik i pressemeldingen.

Arbeidet med Nordland fylkeskommunes regnskap for 2019 pågår fortsatt, men foreløpig viser tallene at Nordland fylkeskommune får et samlet mindreforbruk i sektorene opp mot 89,7 millioner.

– Det jobbes godt på avdelingene for å redusere på kostnadene. Også på administrasjon, forteller fylkesrådets nestleder, Svein Eggesvik (Sp).

I årsoppgjøret for 2019, vil fylkesrådet at mindreforbruket i sektorene avsettes til disposisjonsfond, og planlegges brukt i 2020.

– Lederne for de ulike sektorene får fullmakt til selv å vurdere hvordan de skal bruke mindreforbruket i 2019 inn i omstillingsperioden. Det vil også de kommende årene ligge krav om ytterligere nedtrekk og omstilling, forklarer Eggesvik i pressemeldingen.

Drift av fylkesveg og fylkesvegferger ser ut til å havne på et merforbruk på rundt 15 millioner kroner i 2019.

– Dette viser at det også må budsjetteres for å kunne ta uforutsette utgifter, eksempelvis vet vi at drivstoffprisene svinger, underbygger Eggesvik.

Regnskap for 2019 er ikke avsluttet ennå, men per nå ser årsoverskuddet, etter avsetning til disposisjonsfond, ut til å bli rundt 90 millioner kroner. I fylkestingssaken om årsregnskap og årsberetning 2019 som legges fram for fylkestinget i juni, vil fylkesrådet foreslå hvordan overskuddet i 2019 skal disponeres. Eggesvik er opptatt av at man også må ha rom for investeringer.

– Overskuddet er ikke større enn det må være. Det utgjør om lag 1,4 prosent av totalbudsjettet. Resultatet ligger nok i nedre grense når vi ser på de store investeringsbehovene vi har framover, både på vei og skole. I tøffe økonomiske tider må vi også finne rom for investeringer, påpeker Eggesvik.

Nordland fylkeskommune er inne i en tøff omstilling, med nærmere en halv milliard mindre å rutte med i midler fra staten. Eggesvik påpeker at det jobbes godt med å ta ned utgiftene, også på administrasjon.

– At vi kommer ut i pluss, gir et signal om at vi godt i gang med prosessen. Likevel vil de neste årene bli tøffe, ettersom det er signalisert at Nordland fylkeskommune også til neste år vil få reduserte inntekter fra staten, avslutter nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Artikkeltags