Fredag gjennomførte Mattilsynet og Tollvesenet kjæledyrkontroller av alle biler og reisende på seks av grensestasjonene i Nord-Norge.

35 dyr ble kontrollert, og av dem ble to norske og fire utenlandske hunder avvist på grensa. Også tre katter, en norsk og to utenlandske, ble stoppet fra å komme inn landet.

Grunnen til at dyrene ble avvist var manglende pass, chip eller mangel på dokumentasjon av nødvendig behandling.

Kan avlive dyrene

Anne Døsen, fagrådgiver i Mattilsynet region nord, forteller at de har flere forskjellige løsninger hvis et dyr blir avvist ved grensa.

- Ett alternativ er å sende dyret tilbake til landet det kom fra, noe som forutsetter at dette landet vil ta imot dyret. Et annet alternativ er å sette det i karantenestasjon. Siste mulighet er avliving, sier hun i en pressemelding.

Det er spesielt mange turister som får avvist kjæledyrene sine ved grensa.

- Vi ser at det er mange turister som ikke er klar over hvilke regler som gjelder for innførsel av kjæledyr til Norge. Nordmenn har blitt flinkere til å huske på chip, vaksiner og pass. Selv om du bare skal på en kort handletur over grensa må du ha alt av vaksiner og dokumentasjon på plass.

Det er klare regler og krav som skal oppfylles for å reise på ferie med kjæledyr eller ta med et dyr fra et annet land til Norge. Blant annet skal hunder som innføres til Norge fra Sverige ha eget EU-pass, chip og de skal være behandlet hos veterinær mot revens dvergbendelorm. Kommer du fra Finland behøver du ikke behandle med ormekur, men dyret skal være vaksinert mot rabies.

Tar med gatehunder

Det advares også mot å ta med gatehunder fra Sør- og Øst-Europa.. Mattilsynet har oppdaget at stadig flere tar med seg gatehunder hjem til Norge.

Da er det spesielt viktig å ha papirene i orden.

- Helsestatusen på norske kjæledyr er veldig god, men import kan føre til at den blir redusert. Det er ikke forbudt å ta med seg gatehunder eller andre kjæledyr inn i Norge når de har papirer og vaksiner i orden, men med det følger det også et stort ansvar. Faren for at parasitter og bakterier blir med som blindpassasjerer, er absolutt til stede, sier Anne Døsen, fagrådgiver i Mattilsynet i region Nord.

MULIGE BLINDPASSASJERER PÅ KJÆLEDYRET DITT

  • Leishmaniose: Alvorlig sykdom hos hund, katt og menneske.
  • Tungeorm: Parasitt som setter seg i nese og svelg hos hund, katt, rev og andre rovdyr. Smitter til menneske.
  • Brun hundeflått/husflått: Kan overføre sykdomsfremkallende bakterier, parasitter og virus mellom dyr og mennesker.
  • Fransk hjerteorm: Parasitt. Gir alvorlig sykdom hos hund.
  • Antibiotikaresistente bakterier: Langt mer utbredt i andre land enn Norge. Smitter enkelt mellom dyr og mennesker.
  • Rabies: Kan ta to uker til seks måneder før symptomene blir synlige. Dyret kan smitte mennesker og dyr før det viser tegn til å være sykt.
  • Revens lille dvergbendelorm: Parasitt som lever i tarmen til hund. Smitter til menneske.

Kilde: Mattilsynet