(iSandnessjøen)

Korona, ferger og næringslivet

For noen dager siden tikket det inn en melding fra Boreal som gjelder sambandet Flostad-Søvik: «På vegne av Nordland fylkeskommune informerer vi om at det grunnet den pågående koronapandemien ikke iverksettes utvidet drift i sambandet på lørdager i sommersesongen.»

Reiseliv: Nok en gang må vi i øykommunene kjempe for hovedferdselsåren til og fra der hvor vi lever og bor. Et samband som har hatt jevnt stor økning i trafikk de siste årene. Denne gangen har fylkeskommunen varslet at vinterruten i sambandet Flostad-Søvik skal gjelde året rundt. Det innebærer blant annet halvering av tilbudet på lørdager, og opphopning av passasjerer på de avgangene som faktisk går. Dette blir begrunnet med at man skal tilpasse seg den endrede etterspørselen som følge av koronapandemien. Det er imidlertid flere grunner til at denne utviklingen rimer svært dårlig med krisen landet vårt nå står i.

Reiselivet er en av næringene som er hardest rammet av koronakrisen. Nå som smittevernstiltakene letter noe, reiselysten øker og vi går sommeren i møte, skimter næringen håp i horisonten. Mange nordmenn kommer i år til å være turist i eget land, slik myndighetene anbefaler. For å verne våre eldre og syke mot koronasmitte, skal vi la være å dra på den sedvanlige utenlandsturen. Flere undersøkelser viser at mange østlendinger har den vakre nordnorske sommeren høyt på ønskelisten, og Helgeland står høyt på den listen. Det er godt nytt for vår lokale reiselivsnæring, som krysser fingrene for at kronene fra norske turister skal monne noe for tapet av de utenlandske turisthordene.

For Herøy og omegns del er reiselivet både viktig og framvoksende, men som alle andre steder hardt rammet av korona. Kuttene i ferjetilbudet er dermed et ekstra spark til en næring som allerede ligger nede. Det gir ingen mening med nasjonale krisepakker til en hardt rammet næring samtidig som man bygger ned infrastrukturen de så sårt er avhengige av. Næringen kjemper allerede mot en usynlig fiende utenfor deres kontroll. Samferdselsavdelingen på Fylkeshuset bør være medspiller for næringen i denne kampen, ikke motspiller.

Sjømatnæring: På Herøy – som i så mange andre kystkommuner – er det sjømat som er bærebjelken i næringslivet. Sjømat er viktig for mattrygghet globalt og for økonomien nasjonalt. Sjømatnæringen har også stått seg relativt bra gjennom krisen så langt. På Herøy er vi glade for at vår hjørnesteinsbedrift Mowi øker produksjonen fra denne måneden. Med det følger et økt transportbehov inn og ut av kommunen. De som skaper verdier og arbeidsplasser i Nordland må kunne stole på at fylkesveiene holder åpent, også på lørdager. Å satse for framtiden er ikke forenelig med å bygge ned grunnleggende infrastruktur. Det kan ikke industrifylket Nordland være bekjent av.

Det sies at man skal ikke la en god krise gå til spille. Det er nærliggende å tro at det har vært veiledende for Nordland fylkeskommune, som nå ser sitt snitt til å spare noen kroner over samferdselsbudsjettet mens alle ser en annen vei. Vi skal ta smittevern på alvor, men vi kan i alle fall ikke legge ned helt sentrale næringer i vår iver etter å tilpasse oss krisen. Det må våre fylkespolitikere ta inn over seg og kjempe sammen med kommunen for å bygge opp, ikke bygge ned veksten i næringslivet.