NHO Luftfart: – Hauan må ses i sammenheng med Avinors og luftfartens økonomiske realitet

NHO Luftfart er kritisk til at offentlige penger skal brukes på at prosjekt som trolig vil forverre Avinors økonomiske situasjon.