- Nesten alle smittede vi intervjuet beskrev dette symptomet

Av

Dette er hva legene skal vurdere.