- Dette er flere enn forventet og svært gledelig, sier kommunalsjef John-Arvid Heggen i en pressemelding.

Sammen med lederne innenfor helse og omsorg i kommunen har han bedt om hjelp til å kartlegge hvem som kunne tenke seg å trø til.

- Bakgrunnen er et scenario der vi må øke helse- og omsorgskapasiteten for å kunne ta imot et stort antall syke. Det kan føre til at får knapphet på personell med helsefaglig kompetanse som på kort varsel kan tiltre vikariater og midlertidige stillinger, sier han.

- Hittil har 66 personer meldt seg interessert i arbeid via kommunens hjemmeside. I tillegg har vi fått en liste med 21 navn fra Nav.

Det store antall interesserte tilsier at kommunen trenger noe tid til å gå gjennom registreringene.

- I første omgang vil vi sende ut bekreftelser på mottatt registrering. Deretter vil vi kontakte personell som er aktuell for arbeid og om nødvendig gjennomføre opplæring på relevante arbeidsoppgaver. Det kan fortsatt være behov for flere, og registreringen vil fortsatt være åpen.

I Vefsn var det onsdag ettermiddag testet 217 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn. Så langt er det mottatt 205 svar, og ingen har fått påvist koronasmitte.

Nasjonale tiltak om hygiene og samvær opprettholdes og skjerpes noe i forbindelse med samvær og kontakt mellom mennesker.