Gå til sidens hovedinnhold

Neste steg i gjenåpningen av Norge blir 27. mai

(RanaBlad): Gjenåpningen av Norge utsettes litt etter 17. mai-feiringen. Neste steg skal nå tas 27. mai.

Det varslet statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen har tidligere sagt at planen var å åpne mer av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai», men rådene fra Folkehelseinstiuttet (FHI) og Helsedirektoratet er nå at gjenåpningen må utsettes litt.

Fra torsdag kan kommuner med lite smitte beslutte selv om de skal gå til grønt nivå i barnehager, skoler og SFO, opplyser regjeringen.

I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Fotballklubbene i 2. divisjon for menn fikk fredag godkjennelse til å starte treningskamper og etter hvert seriespill.

Regjeringen følger anbefalingen fra Helsedirektoratet og godkjenner åpning for treningskamper i toppidretten i trinn 2 av gjenåpningsplanen etter koronapandemien. Det innføres torsdag 27. mai.

I anbefalingen heter det følgende: «For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere».

Dette er i tråd med planen Norges Fotballforbund har lagt for 2. divisjon i årets sesong. Elitedirektør Lise Klaveness i NFF skisserte tidligere i måneden et opplegg overfor NTB der 2. divisjon kommer i gang med seriekamper i midten av juni.

NFF har også berammet seriespillet med utgangspunkt i åpningen som fredag kom fra statsminister Erna Solberg (H).

I fjor ble sesongen amputert for 2.-divisjonsklubbene som følge av viruspandemien. Lagene spilte først enkel serie før de beste møttes i sluttspill.

Mens 2. divisjon får grønt lys, ble det samtidig klart at breddeidretten ikke får unntak fra avstandsregelen i trinn 2, og at de dermed stadig må vente på å trene med kontakt.

Barnehager:

Regjeringen åpner for grønt nivå i barnehager og skoler. Fra torsdag kan kommuner med lite smitte beslutte selv om de skal gå til grønt nivå i barnehager, skoler og SFO, opplyser regjeringen.

I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter, opplyser regjeringen.

Fram til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

Fra torsdag neste uke bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt.

– Nå åpner vi for at kommuner under gitte forutsetninger kan ta i bruk det grønne nivået. Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Vi har en nedadgående smittetrend de fleste steder, og vi mener det er riktig at kommunene nå i større grad får bestemme nivå selv, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller.

De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjør tiltaksnivået. Dette gjelder også for videregående skoler.

Reiser:

Reisende fra Storbritannia og noen EØS/Schengen-land slipper karantenehotell.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper nå å være på karantenehotell.

I tillegg slutter man å skille på nødvendig og unødvendig reise for disse landene, skriver regjeringen i en pressemeldingen.

Reisende fra europeiske land med færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene slipper karantenehotell.

Det globale reiserådet forlenges til 1. juli. Det betyr at alle reiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel av befolkningen er vaksinert.

Helsemyndighetene anbefaler at antall utenlandsreiser, også blant personer som er fullvaksinert i Norge, holdes lavt fram til størstedelen av den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Utenriksdepartementet og helsemyndighetene kommer tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli.

Koronasertifikat:

Regjeringen vil endre loven midlertidig slik at det er mulig å innføre koronasertifikat. Om alt går etter planen, vil de komme i begynnelsen av juni.

Forslaget ble fremmet i statsråd fredag og skal nå behandles av Stortinget.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre «pakketurer» slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier han.

Hvilke områder som er aktuelle, er fortsatt tema for diskusjon. Men regjeringen har allerede konkludert med at man ikke ønsker å bruke koronasertifikat i arbeidslivet.

Formålet er at man skal lage et system som på en trygg og sikker måte skal vise at du er vaksinert eller ikke smittebærende fordi du allerede har vært smittet.

Etter planen skal koronasertifikat være på plass i første halvdel av juni. Den felles europeiske løsningen er ventet i slutten av samme måned.

– Regjeringen mener at koronasertifikatet vil kunne legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Det kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, sier Høie.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk.

Regjeringen har besluttet at inntil 500 personer som betegnes som samfunnskritisk nøkkelpersonell, nå skal vaksineres.

Det er blant annet personer som jobber med myndighetenes håndtering av pandemien, på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett som nå vil få tilbud om vaksine.

– Én av tre voksne nordmenn har nå fått sin første vaksinedose. De fleste i risikogruppene er snart vaksinert. Derfor har regjeringen bestemt at inntil 500 personer som er samfunnskritisk nøkkelpersonell skal vaksineres, sier statsminister Erna Solberg.

Tidligere:

Dette er lettelsene som ventes i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan etter at FHI og Helsedirektoratet kom med forslag til endringer:

* Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

* For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.

* For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

* Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

* På offentlige arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser oppjusteres grensen på antall personer til stede fra 20 til 50.

* Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

* Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltakere fra én kommune.

* Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

* For alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.

* For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

* Reiser innenlands kan gjennomføres.

* Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

* Inn-/utreise: Vi anbefaler at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende, og avventer utvidet adgang for familiebesøk.

Kilde: FHI/Helsedirektoratet

Kommentarer til denne saken