(iSandnessjøen)

Som ordfører i Herøy er jeg svært glad for at ordførerne på Helgeland har samlet seg om å gi unison støtte om videre drift og utdanningstilbud på Nesna. Det er en solid grunn å bygge på -og det er et kraftfullt signal at vi står sammen.

Det er et skrikende behov for lærere, barnehagelærere og sykepleiere i hele regionen. Når det gjelder å rekruttere studenter til studiestedet er det viktig at vi som kommuner/ordførere tar ansvar i egne kommuner. Den enkelte kommune kan legge til rett for at tilsatte uten godkjent utdanning kan kvalifisere seg og det kan vurderes ulike stimuleringstiltak for studenter osv.

Desentralisert utdanning har alltid vært av stor betydning for kommunene på Ytre Helgeland, og det grunn til å tro at utdanningen har hatt stor betydning for rekruttering både av lærere og sykepleiere. Nesna har gjennom årene bygd opp kompetanse som kan konkurrere med de beste. Kan vi på Helgeland, med Nesna i spissen, for eksempel fortsette å markere oss og bli best på desentralisert utdanning? Det gjelder å møte fremtidig kompetanseheving på en aktiv måte.

Det er kun gjennom konstruktiv samhandling og dialog vi kan sikre god og langsiktig løsning for høyere utdanning på Nesna. Gjennom dialog kan vi påvirke og vise viktigheten av å etablere et nasjonalt senter i å utvikle distriktsbasert høyere utdanning og forskning for hele landet på Nesna. Dette krever at det bygges opp en god infrastruktur på Campus Nesna, med nødvendige lokale stabs- og støttefunksjoner.

Jeg tenker også det er svært interessant å spille inn andre utdanningstilbud i dialog med fylkeskommunen og næringslivet. Her er et stort potensial for kompetansepåfyll til flere grupper. Derfor må også ordførerne være i dialog med Nord Universitet blant annet om innhold og organisering av utdanningstilbudet.

Jeg vil være en av stemmene på Helgeland som ønsker studentene velkommen til Nesna, til regionen og til Herøy.