Nekter å blande seg inn i styrebråket: – Saken er avsluttet fra vår side

Helse- og omsorgsdepartementet har ingen planer om å gripe inn ovenfor Helse Nord.