Nei til parkering for hotellet: – Dette er dumt

Fru Haugans Hotel får ikke lenger dispensasjon til å bruke en flik av et parkareal til parkering.