Gå til sidens hovedinnhold

"Nei Ap har ikke vært klare nok, men er de det nå, Bjørn Lamo?"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nei Ap har ikke vært klare nok, men er de det nå, Bjørn Lamo?

Det blir en spennende valgkamp. Håper det blir slik at alle snakker fram sin politikk og ikke bare ned andres. Hadde egentlig ikke tenkt å svare Lamo, men noen ting bør ikke stå uimotsagt.

Jeg er helt enig med Ap i at vi må gjøre noe for dem som sliter med høye ferjepriser, men ikke i en generell, hurtig prisnedgang. Synes at dette er blitt en lite gjennomtenkt løsning fra Ap og et regnestykke jeg ikke tror går i hop. Hvis alle skal ta del i dette vil vi trolig oppleve at kapasitet og naturslitasje vil bli større enn lokalsamfunnene er klare for? Må selskapene i tillegg kjøpe flere fartøyer for å klare sommertrafikken og ha dem i opplag vinterstid vil det være naturlig at anbudene vil øke sterkt. Ville det ikke vært bedre å subsidiere dem som har adresse langs ferjerutene og næringstransport sterkt? Jeg er klar over at ESA ville komme på banen. Her ser en nok en gang de negative konsekvensene, ja av svært mange, av EØS-avtalen. Vi får ikke gi vår befolkning fordeler for å gjøre det enklere for folk å bo i distriktene.

Det forundrer meg sterkt at en opplyst mann som Lamo omhandler arronderingssalget på en måte som høres ut som om vi har et netto utsalg av Statskog sine eiendommer. For å få balanse i regnskapet må en opplyse om «arronderingskjøp» også. Statsskog kjøpte bla. 1,1mill dekar, Borregaardeiendommene, der 750.000 dekar er produktiv skog. Å selge inneklemte arealer til lokale skogeiere når disse grenser til deres private eiendommer vil det gi et bedre driftsgrunnlag både for Statskog og den lokale skogeieren. Vi som bor i Grane og Hattfjelldal vet jo hvor mye Statskog bidrar med selv om de eier storparten av kommunenes arealer. I Grane nesten null. Vi i Senterpartiet vil ha fjellstyrer for forvaltning av Statsskogs eiendommer også på «innkjøpt land» i Nordland og Troms for at mer av verdiskapingen skal bli igjen i kommunene. Hadde håpt at Lamo har tatt med seg mer fra arbeidet i USS.

Det utbasuneres også at Senterpartiet har vært fraværende for å skape forutsigbarhet for bedrifter rundt covid-19. Dette utsagnet er høyst urimelig når man vet at Sp med Vedum og Gjelsvik i spissen jobbet dag og natt i front for å få til løsninger. Man burde heller takke disse for at det ble gode avtaler. Dette har vært en ny situasjon for alle. Senterpartiet har i det minste innrømmet det når det er feilet. Her har mange prøvet og feilet i noe som ingen hadde trodd ville skje. Etterpåklokskap kan brukes til evaluering og forbedring, intet annet. Senterpartiet har igjennom flere år pekt på at vi må gå igjennom beredskapen på alle felt, men har ikke fått gehør. Det kan se ut som at beredskap også skal være risikospekulering i en stadig mer høyredreid verden.

Når det gjelder Støre og Skjærans lederskap vil jeg ikke uttale meg. Bare om vår egen leder som har ført en stødig og meget forutsigbar politikk.

"Arbeiderpartiet har ikke vært god nok og klare nok, men det nye programmet gir gode føringer for endring"

Kommentarer til denne saken