Gå til sidens hovedinnhold

Naturlig å terminere ØVKV straks

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Motvind Bevar Øyfjell krever at arbeidet med Øyfjellet vindkraftverk (ØVKV) stoppes umiddelbart og at anlegget rives og naturen restaureres!

Høyesteretts storkammer har i dag enstemmig kjent konsesjonen og ekspropriasjonsvedtaket til den fullførte vindkraftutbygging på Fosen ugyldig!

Høyesteretts begrunnelse er at utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Det er klare paralleller mellom begrunnelsen i dagens dom i Fosen saken og den langvarige, svært betente konflikten med reindrift for ØVKV.

Advokat Pål Gude Gudesen, som representerer Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt uttaler i dag til NRK Nordland: « – Det er ingen tvil om at saken kan sammenliknes med Øyfjellet-saken. Det er eksakt samme situasjon der reinbeitedistriktet mener at etableringen av vindkraftanlegget, i tillegg til eksisterende inngrep i beiteområdene, fører til at grunnlaget for fortsatt reindrift svekkes i så stor grad at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde reindrift i distriktet i samme utstrekning som tidligere.»

Gyldigheten av konsesjonen for vindkraftverket i Vesterfjellene er ennå ikke prøvd for retten. Høyesterett har i dag enstemmig underkjent(!) Statens vurderinger og slått fast at konsesjonen for vindkraftanlegget på Fosen er ugyldig fordi den bryter med SP artikkel 27 – utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Ut fra overstående er det naturlig å terminere ØVKV straks.

Lena Mellingen, leder Motvind Bevar Øyfjell

Kommentarer til denne saken