Stabil bestand

Kongeørn: Ny rapport kartlegger bestanden.

Kongeørn: Ny rapport kartlegger bestanden.

Artikkelen er over 4 år gammel

Kongeørna holder stand.

DEL

Rovdata ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) har kartlagt 1260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge, og anslår at 963 av disse har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene. Det ferske bestandsestimatet er publisert i en ny rapport basert på alle tilgjengelige data på kjente kongeørnreir og territorier i Norge i Miljøforvaltningens database Rovbase. Siden dette er en ny metodisk tilnærming fins det ikke direkte sammenliknbare tall. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til 850–1 200 hekkende par i landet.

Artikkeltags