(iSandnessjøen)

Saken er oppdatert.

Brua er stengt hver kveld og natt fra kl. 23:00 til 05:50 neste morgen. Arbeidet startet tirsdag 1. oktober og avsluttes senest 30. november. Det blir gjennomslipp av trafikk tre ganger gjennom nettene: kl. 00:40, 02:00 og 04:00.

Det er Nordasfalt AS avd. Rehab som har fått oppdraget. Grunnen til at brua er stengt er fordi at det skal byttes ut lagre mellom søyler og bruplate. De benytter seg av en kranbil til operasjonen. Når brua jekkes opp står kranbilen midt i kjørebanen for å holde balanse i konstruksjonen. Når støttelabbene benyttes bruker kranbilen hele kjørebanebredden.

På begge endene av brua ved sperringene blir det stående trafikkvakter som følger med trafikken og holder dialog med dem som arbeider oppe på brua. Dette gjør de for å hindre uønsket trafikk inn i sperringen, samt for å kunne slippe utrykningskjøretøy gjennom anleggsområdet.

Myke trafikanter blir ikke berørt av arbeidet og utrykningskjøretøy kan passere til enhver tid.