Ingen nasjoner har meldt avbud til Nato-øvelsen Cold Response, som er i gang på norsk jord. Russland er godt orientert om øvelsen, understreker Forsvaret.

Rundt 30.000 soldater fra 27 Nato-land deltar i Cold Response 2022, som skal vare fram til april.

Ingen nasjoner har meldt avbud som følge av situasjonen rundt Russland og krigen i Ukraina, ifølge Forsvaret.

Som ved tidligere øvelser har Russland blitt invitert til å observere. Men denne gangen har de takket nei. Kreml har likevel blitt godt orientert om øvelsen i lang tid, understreker generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Jeg har selv snakket med sjefen for den russiske Nordflåten. Russland er godt kjent både med øvelsen, at det er en defensiv øvelse, de vet hvor den kommer til å foregå og hva vi har tenkt å få til, sier Odlo til NTB.

– En verifisering av Nato-forsvaret

Fra Fredrikstad i sør til Nordkjosbotn i nord skal soldatene fra de ulike landene gjennomføre en lang rekke militære øvelser, både på bakken, til sjøs og i luften.

Det vil være rundt 220 fly og over 50 fartøy i spill gjennom øvelsen.

Cold Response blir gjennomført annethvert år. Pandemien medførte imidlertid at øvelsen i 2020 ikke kunne gjennomføres før nå. Øvelsen skjer samtidig som Europa har blitt kastet inn i en krise med krigen i Ukraina, noe som er en ren tilfeldighet, påpeker Odlo.

– Kompetanse er ferskvare, og da er det viktig for oss å gjennomføre dette nå. Og i disse tider ser vi i hvert fall at vi må verifisere at vi faktisk er i stand til å forsvare de verdiene og det levesettet vi har på en ordentlig måte, sier Odlo.

– Og det er jo det denne øvelsen skal bidra til, sier han.

Frykter propaganda

Russland kommer til å reagere på Nato-øvelsen i Norge, anslår professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier overfor NRK.

– Det er en varslet øvelse og ingen overraskelse for russerne. De vil likevel hevde at en slik Nato-øvelse ikke har noe i nord å gjøre og kan komme til å bruke den i sin propaganda, anslår hun.

Forsvaret har på sin side vært svært tydelige på åpenhet og har understreket at det ikke er noe å skjule overfor russerne.

– Det eneste vi kan gjøre, er å komme ut med fakta og være helt åpne og transparente med at dette er en defensiv øvelse der vi øver alliert samvirke i krevende værforhold, sier Odlo.

– Vi kommer med fakta, så får andre komme med propaganda.

Venter en rekke besøk

Norge har lang tradisjon for å holde slike militære øvelser, og det er flere årsaker til at nettopp Norge er et spesielt attraktivt sted for slikt.

– Vi har store havområder og et stort luftrom som gjør at vi kan øve i et stort volum av kapasiteter og under krevende forhold, sier Odlo.

I løpet av denne uka vil en maritim operasjon bevege seg opp langs norskekysten fra Trøndelag opp til Vestfjorden mellom Lofoten og Salten. Deretter vil øvelsen i neste uke gå mer over i en klassisk landoperasjon i områdene mellom Harstad/Narvik og Nordkjosbotn.

I løpet av neste uke er det ventet en rekke besøk fra politisk og militær ledelse både fra Nato og Norge, ifølge øvelsens offisielle program.

Ber folk holde avstand

Nær 40 kommuner fra Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark er involvert i øvelsen. Odlo sier at lokalbefolkningen vil merke en del militære transporter og forflytning. Forsvaret skal forsøke å orientere godt i forveien slik at lokal trafikk blir så lite berørt som mulig, påpeker han.

– Sjøbiten vil nok ikke være så lett å observere fra land, men man vil nok kunne observere både militære fly og militær trafikk i de øvingsområdene vi har, sier han.

Dersom man får øye på militære kolonner, transporter eller lignende, er det viktig å holde god avstand, ifølge Odlo.

– Man kan observere, men holde god avstand av hensyn til egen sikkerhet.