Leirfjord FrP har startet valgkampen og påstår de har lest de etiske retningslinjene på oppfordring fra Leirfjord Sp. Det var enda godt at denne oppfordringen medførte at de ble lest. Utfordringen til FrP er åpenbart både å lese, skrive, samt tolke etikken innen liv og lære, som representanten selv kaller det. Svaret på oppfordringen var altså å komme med personangrep av alvorlig grad mot leder i Leirfjord Sp Pål Andreas Einmo i et avisinnlegg.

Les også

Etiske retningslinjer - liv og lære

Hvis representanten fra FrP hadde forhørt seg med en av sine egne medlemmer, som ikke bare er fylkesrepresentant, men i tillegg en dyktig selvstendig næringsdrivende, kunne kanskje den ene forklart den andre hvordan livet som seriøs selvstendig næringsdrivende er i kombinasjon med politisk liv. Det er nemlig slik at nesten samtlige politiske parti i Leirfjord har personer på sin liste som enten via privatperson eller bedrift er involvert i næringsliv eller aktivitet av en slik art, som en eller annen gang vil måtte medføre krysningspunkt mot politisk behandling i et kommunestyre, plan og næringsutvalg, foreninger, og dermed også budsjettforslag.

Kommunestyret har flere folkevalgte som er medeiere i selskaper eller foreninger, der det jobbes med større kommunale investeringer, hvor kommunen har bidratt med forhåndsmidler. Dette skulle selvfølgelig bare mangle, ellers hadde man ikke hatt folkevalgte i en liten kommune som Leirfjord. Ei heller næringsliv eller foreninger. Det er nemlig slik, som FrP nylig har hatt gleden av å lese seg opp på etter oppfordring fra Sp, at man må skille mellom sak og temaer hva gjelder habilitet i en kommunes budsjett. Det er nemlig strenge retningslinjer for hva som skal regnes som habilitet når sak skal diskuteres i for eksempel plan og næringsutvalg, formannskap og kommunestyret.

Leirfjord Sp har hatt blant andre bygda Leines inne i sine budsjettforslag med bolystprosjekter og infrastruktur siden lenge før Pål Andreas Einmo ble en del av Leirfjord Sp. Vi har ikke tenkt å avvike fra det, som man snart kan lese i vårt partiprogram. Den dagen selvstendige næringsdrivende i Leirfjord kommune ikke skal tørre å satse for utvikling i kommunen, som privatperson eller selskap, med bakgrunn i at de står på en politisk liste, da har kommunen tapt. Dette er viktig for samtlige parti, velgerne og ikke minst for næringslivet i kommunen.

De som har tapt mest er i denne sammenheng FrP, med bakgrunn i representantens avisinnlegg med påstander, som er triste, veldig feil og aldeles unødvendige. Det bevitner nok en gang det faktum at generell god oppførsel er mangelvare. Det som er enda mer synd er at hele kommunen også taper på oppførselen til representanten fra FrP. Vi regner med at ordfører, som er ordfører for hele kommunestyret, tar tak i denne saken. På lik linje som det skal bli tatt tak i eventuelle etiske / habilitetsspørsmål i henhold til etiske retningslinjer i Leirfjord kommunestyre, som for øvrig representanten fra FrP kun siterer innledningen til i sitt avisinnlegg og ikke punktene under for hvordan man avklarer hvilke tilfeller.

Leirfjord Sp mener både velgere og folkevalgte fortjener en bedre valgkamp enn det Frp sin representant innleder til, og oppfordrer til et høyere og mer saklig nivå enn det FrP sin representant vagt belærer om i sin tolkning av «Etiske retningslinjer – liv og lære.»

God valgkamp!

Trine Fagervik

Ordførerkandidat Leirfjord Sp