Næringslivsleder i Vefsn: - Hvis denne tilstanden varer lenge vil det få dramatiske konsekvenser for hele samfunnet

Av
DEL

MeningerSiden desember i fjor har verden kjent til et farlig Koronavirus. I begynnelsen var det et internt kinesisk problem. På bare få måneder har det erobret hele verden. Det inntar land etter land og tester landenes beredskap og evne til å bekjempe det. De landene som fra begynnelsen har inntatt de strengeste tiltakene begynner å se lys i tunnelen (Kina). Andre land som har hatt avventende tiltak opplever forferdelige konsekvenser (Italia). Mulighetsrommet til Vefsn Kommune og Norge er nå.

Dessverre er det til nå ingen kjent behandling eller vaksine mot viruset. Mange land tester allerede kjente medisiner og utprøver nye vaksiner. Hittil er det erfart, fra flere land og også innad i vårt eget land, at den sikreste bekjempelsen av viruset er isolasjon og separasjon. Ved å stoppe spredningen av viruset vil det etter hvert dø ut. Gevinsten vil være en flatere smittekurve og belastningen på behandlingsapparatet vil være håndterbar. Forhåpentligvis har man også tidligere enn forventet ferdig en vaksine og medisiner for å bekjempe viruset.

Hittil er det ingen kjente tilfeller av koronasmitte i Vefsn. Vi vet at isolasjon og separasjon er virksomme tiltak. Men det er en utfordring å iverksette disse tiltakene på en effektiv måte. Alle næringer må legge til rette for at det kan praktiseres blant kunder og ansatte. Selv om barn og ungdom ikke regnes som risikogrupper er de smittespredere til andre utsatte grupper. I vårt åpne demokrati er det vanligere med anbefalinger enn med påbud. Jeg håper våre lokale myndigheter er proaktiv med påbud og ikke venter til fienden har inntatt vår kommune. Tror de fleste heller ønsker kortvarig isolasjon enn langvarig separasjon.

Hvis denne tilstanden varer lenge vil det få dramatiske konsekvenser for hele samfunnet. Tusenvis av bedrifter vil gå konkurs og hundretusener vil bli arbeidsledig. Heldigvis er oljefondet vårt stort. I høst passerte det titusen milliarder. Men det er veldig sårbart for de svingningene vi nå ser i verdensøkonomien. På bare noen uker i begynnelsen av mars ble det redusert med tusen milliarder. Selv om det fortsatt er stort er det ikke en utømmelig honningkrukke. Nå er det veldig viktig at nasjonale og sentrale myndigheter innfører strengest mulige tiltak. Samtidig må det være tilstrekkelige hjelpepakker til arbeidere, arbeidsplasser og bedrifter. Dette er viktig hvis vi etter dette igjen skal ha et samfunn og arbeidsliv som fungerer.

I framtiden vil det bli et tidsskille mellom før og etter at Koronaviruset inntok Norge og verden. Mange tanker må tenkes på nytt. Det vil bli tenkt nytt rundt sykehusstruktur, selvforsyning av medisiner og smittevernsutstyr, selvforsyning av mat etc. De fleste er ening om at det kommer flere bølger av virusangrep i framtiden og det krever at vi er tilpasset til å møte utfordringene som samfunnet får.

På vegne av alle vefsninger vil jeg takke alle våre helsearbeidere, som utsetter seg selv for smitte for å hjelpe andre. Dere er utrolig viktig, klem og omfavnelser kommer på et smittefritt tidspunkt. Det samme gjelder alle som arbeider i samfunnskritiske yrker og sørger for at vi er trygg og at vi får dekket våre grunnleggende behov. Jeg vil også takke våre lokale myndigheter for at de døgnet rundt er i beredskap for å sikre våre liv og helse med å innføre de beste og strengeste tiltakene som er mulig. Til slutt takker jeg de som takkes kan for at vi fortsatt er smittefri i Vefsn. I fortsettelsen bør vi ikke stole på høyere makter, men hver en av oss må respektere de rådene lokale og sentrale myndigheter gir:

Separasjon og isolasjon er viktig og spesielt hvis du er pålagt, ta vare på hverandre men ikke ta på hverandre, hold avstand (1-2 meter), vask hendene ofte, host eller nys i lommetørkle eller armhulen.

Ta vare på hverandre!


Artikkeltags