Næringslivet har søkt om tre ganger så mye penger som det MON har å dele ut

MON skal behandle søknader fra næringslivet om støtte til ulike prosjekter – men det er søkt om langt mer enn hva næringsselskapet har anledning til å dele ut.