(Siste)

Målet for skolen er at 5 prosent av alle som søker opptak, har minoritetsbakgrunn.

Andelen søkere med minoritetsbakgrunn fra årets søkerrunde er ikke klar ennå. Men for perioden mellom 2009 og 2013 har andelen ligget på 2,4-4,2 prosent.

I Oslo har nesten 30 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn. Politihøgskolens mål er å speile befolkningssammensetningen bedre, og skolen ser for seg en søkerandel på 5 prosent, skriver Dagsavisen.

For å få til dette, vil Politihøgskolen benytte Sosialistisk Venstreparti-politiker Akhtar Chaudhry.

– Vi ønsker å benytte hans engasjement, innsats over mange år og hans kontaktnettverk. Vi er et åpnere land enn før, med en annen sammensetning, og det må politiet ta inn over seg, sier leder for kommunikasjonsenheten ved Politihøgskolen, Runar Kvernen.

Høyere andel av politifolk med minoritetsbakgrunn kan gi økt tillit til myndighetene, håper skolen.

– Konkrete eksempler hvor etnisk minoritetsbakgrunn er en styrke kan være i samtaler med ungdom på gaten eller på skoler. Vi tror vi når lettere fram hvis politiet har samme bakgrunn som dem de møter, sier Kvernen. (ANB-NTB)