Helgeland Sparebank har tjent mer i år enn i fjor på samme tid

Hanne Nordgaard, administrerende direktør i Helgeland Sparebank.

Hanne Nordgaard, administrerende direktør i Helgeland Sparebank. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

(Rana Blad) Pressemelding fra Helgeland Sparebank:

Helgeland sparebank drives lønnsomt og effektivt. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader økte banken sine inntekter med åtte millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2017, skriver Helgeland Sparebanks administrerende direktør, Hanne J. Nordgaard i en pressmelding.

Kostnadsøkningen på fire millioner kroner fra første halvår i 2017 til første halvår i 2018 skyldes økning i IT-kostnadene.

Resultatet er preget av tre enkelthendelser som i sum påvirker resultatet negativt med 63 millioner kroner. I forbindelse med en restrukturering av et bedriftsengasjement er det bokført et enkelttap på 40 millioner kroner. I tillegg er det beregnet et forventet tap på et større engasjement med betalingsproblemer. Dette er regnskapsmessig beregnet til 39 millioner kroner. Det er inntektsført 15 millioner kroner vedrørende fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept.

Optimisme, høy aktivitet og investeringsvilje i næringslivet på Helgeland gir en høyere vekst i dette segmentet enn i privatmarkedet.

Av bankens innskuddsmasse på 17 milliarder kroner er 89,6 prosent innskudd fra kunder på Helgeland, mens tilsvarende tall for utlånene er 83,6 prosent av 27,2 milliarder kroner.

– Dette forteller en sterk historie om Helgeland Sparebanks posisjon. Vi er ubestridt lokalbanken på Helgeland, mener administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Arbeidsledigheten var 1.5 prosent helt ledige på Helgeland per utgangen av kvartalet. Dette er lavere enn landet som helhet med sine 2.2 prosent.

Boligprisutviklingen på Helgeland har vært negativ i siste kvartal, men omsetningen av boliger er markert høyere så langt i år enn i samme periode i 2017.

Det er høy aktivitet i alle regionens vekstnæringer, spesielt i turistnæringen, og eksporten fra Helgeland når stadig nye rekordnivåer. Selv om eksportnæringene er sårbare for en styrket krone synes framtidsutsiktene og vekstmulighetene for regionen å være gode.

– Helgeland Sparebank har kapital og kompetanse til å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og vår nærhet til markedet og kjennskap til helgelendingene gjør at vi lykkes, skriver administrerende direktør Hanne J. Nordgaard.

Helgeland Sparebanke første halvår

Resultat før skatt143 mill kr
EK-avkastning7,0 %
12 mnd utlånsvekst6,9 %
12 mnd innskuddsvekst0,4 %
Forvaltnings-kapital32,3 mrd kr
SoliditetRen kjerne 15,3 %

Artikkeltags