"Når man diskuterer struktur for høyere utdanning, må kvaliteten hele tiden være utgangspunktet for diskusjonen"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Innlegget ble skrevet og sendt inn før avgjørelsen om struktur i Nord Universitet hadde blitt gjort.

Under den sittende regjering er det gjennomført store strukturreformer innenfor universitets- og høgskolefeltet. I 2014 varslet regjeringen gjennom Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren en storstilt sammenslåing for å redusere antall institusjoner for høyere utdanning. Strukturmeldingen la til grunn at det er nødvendig med fusjoner i universitets- og høyskolesektoren for å skape mer robuste enheter med sikte på økt kvalitet i utdanning og forsking. Meldingen viste ikke til forskingsbasert kunnskapsgrunnlag om forholdet mellom kvalitet og fagmiljøenes størrelse, og drøftet heller ikke dette forholdet. Dette skaper usikkerhet om hvor mange fusjoner som er nødvendig før man er i mål.», skrev Forskerforbundet og UNIO i sine supplerende kommentarer til strukturmeldingen.

I 2016 ble 33 høgskoler og universiteter redusert til 21 gjennom flere sammenslåinger. I første omgang medførte ikke fusjonene mellom universitet og høgskoler til at studiestedene ble sentralisert, men det tok altså ikke mer enn tre år før forslag om nedlegging av diverse studiesteder kom.

Opprørende å høre at konstituert direktør for Nord Universitet opprettholder sin innstilling til nedlegging av studietilbud på Nesna og i Sandnessjøen! Om innstillingen omgjøres i styret eller om det er politisk vilje til å endre resultatet er uvisst i skrivende stund. Innstillingen viser at avtaler som inngås ved sammenslåingsprosesser er lite verdt når det kommer til stykket.

På Helgeland er avstandene store og alle statistikker har vist at tilbudet ved Høgskolen i Nesna, nå Nord universitet har utdannet og etterutdannet lærere og barnehagelærere til svært stor nytte for Helgeland. Det er sagt mange ganger tidligere, men lokalt utdannede lærere blir, i stor grad, lærere i regionen. Etter hvert har desentraliserte utdanningstilbud levert lærere og barnehagelærere til regionen. Mange av studentene har tatt utdanning i voksen alder. De har kanskje etablert seg med familie og har de derfor behov for utdanning nært hjemstedet. Dette har miljøet på Nesna kompetanse på! En tilsvarende effekt har sykepleierutdanninga i Sandnessjøen bidratt til ved å bidra til stabil arbeidskraft i regionen.

Avstand til nærmeste studiested som Bodø, Steinkjer, Levanger, Namsos eller Trondheim vil kanskje hindre en del av voksenstudentene i å ta desentralisert utdanning, på grunn av reiseavstand.

Effekten i de lokalsamfunn som blir berørt er voldsom, spesielt på Nesna. Utdanningsinstitusjonen har vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen i mange år. Å legge ned en så stor arbeidsplass vil få drastiske konsekvenser for kommunen og innbyggerne der. Nedleggingen vil som nevnt også ha konsekvenser for hele Helgeland, men på en annen måte.

Det er et brutalt samfunn vi lever i der denne og tidligere regjeringers sentraliseringstiltak begynner å få store konsekvenser både her og der. Senterpartiet tror ikke det er noen automatikk i at universiteter og høgskoler blir bedre jo større de er. Undersøkelser viser at mindre høgskoler utdanner studenter effektivt og med høy kvalitet. Når man diskuterer struktur for høyere utdanning, må kvaliteten hele tiden være utgangspunktet for diskusjonen. Et ekspertuvalgt oppnevnt av Kunnskapsdepartementet pekte da også på at kostnadene med å utdanne en student varierer mye mellom ulike studier og læresteder. De finner ikke belegg for stordriftsfordeler i universitets- og høgskolesektoren.

Ordet ROBUST er blitt et mye brukt ord de senere år. For meg virker det som at den rådende oppfatning at bare det som er stort er robust. Veldig mange avgjørelser peker i retning av at de som er mange fra før, skal bli flere. Det betyr at distriktene blir tappet for offentlige arbeidsplasser i rask fart. Det skremmende er at mange av disse prosessene foregår raskt og uten at kommunene har noen som helst innflytelse på beslutningene. Jeg vil bruke så sterke ord som at det foregår en rasering av viktige offentlige tilbud og offentlige arbeidsplasser i distriktene men vi får la de øvrige sentraliseringsprosesser ligge i denne omgang. Denne saken dreier seg om utdanning av lærere, barnehagelærere og sykepleiere på Nesna og i Sandnessjøen, der man har lang tradisjon for det. Vi får håpe at styret eller sentrale politikere har makt til å avgjøre at studietilbudet på Nesna og i Sandnessjøen opprettholdes! For oss på Helgeland vil det være en robust utdanning for å levere lærere, barnehagelærere og sykepleier som blir på Helgeland og bidrar til at Helgeland fortsatt kan være en robust region. Vi vil ha beslutningstakere som lytter til regionen som har utdanningsbehovet og ikke tar beslutninger over hodet på oss!

Ellen Schjølberg, ordførerkandidat for Senterpartiet i Grane kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken