Dersom du trenger politiet vil du stadig oftere oppleve at ambulansen eller brannvesenet kommer først. De fleste har fått med seg at Høyre regjeringen og Frp har sentralisert politiet gjennom nærpolitireformen. Nå vil de rømme fra ansvaret, og skjønnmaler reformen med fine ord eller total ansvarsfraskrivelse.

De siste tallene viser at folk i hele fylket må vente stadig lengre på at politiet dukker opp. Hvor raskt politiet er på plass når «liv og helse» teller går i feil retning. Dette er stikk i strid med lovnadene, men i tråd med advarslene fra Senterpartiet og mange andre. Vi har fått en fjernpolitireform.

Sist ut er forslaget om bobilpoliti – en politistasjon på hjul altså. Det vil aldri kunne erstatte de nedlagte kontorene, eller gjøre at politiet er raskere på stedet.

Senterpartiet mener at politiet må være en integrert del av lokalsamfunnene, vi er opptatt av den daglige nærheten av politi i hverdagslivet til folk. Det handler om tryggheten til folk.

Det er vanskelig å konkludere med annet enn at nærpolitireformen har ført til sentralisering av politifolk og mindre forebyggende arbeid lokalt. Fra sør til nord. Det tar lenger tid før politiet kommer, og tilliten til politiet går ned i Nordland. Helt i tråd med Senterpartiets advarsler. Noen ganger er det greit å få rett, nå er det bare tragisk.

Senterpartiet vil ha en reell styrking av nærpolitiet i hele landet. Vi må bruker mer penger på politiet der folk bor, og mindre på sentralt byråkrati i de største byene eller i Politidirektoratet. Politiet må være der for folk uavhengig av hvor alvorlig hendelsen, og uansett om lovbruddet skjer i hjemmet, på data eller på gata.

Det er ikke lenger bare Senterpartiet som ser de svært negative sidene ved nærpolitireformen, Politiets fellesforbund har nå uttalt at publikum er blitt holdt for narr og at de ikke har fått det de har blitt lovet.

Et av målene med nærpolitireformen var vesentlig forbedring av responstiden.

I Nordland politidistrikt har responstiden i stedet gått opp, særlig på mindre tettsteder fra 2016 til 2020. Til og med i de større byene er det en negativ utvikling så langt i 2020. Det er ikke blitt flere patruljer. Åpningstiden på de gjenværende kontorene er ikke økt. Det er blitt lengre å reise for folk og næringsliv. Forbedringspotensialet er stort – bare så synd at regjeringen drar på bobilferie.