Gå til sidens hovedinnhold

«Nå vil regjeringa også sentralisere frivilligheten. Frivilligsentralene vil dermed ryke i mange Nordlandskommuner»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frivilligsentralenes framtid står på spill

Regjeringens forslag om ny fordelingsmodell for finansiering av Frivilligsentralenes drift er kritisk for mange kommuner.
Frivillighet er viktige for mange mennesker. Nå vil regjeringa også sentralisere frivilligheten. Frivilligsentralene vil dermed ryke i mange Nordlandskommuner og øvrige kommuner med lave innbyggertall dersom ikke forslaget reverseres.

Fra 2021 vil midler til frivillighet, som primært er organisert gjennom landets mange frivilligsentraler, endre innretning fra særskilt fordeling pr. frivilligsentral til en sum pr. innbygger som en del av innbyggertilskuddet til kommunene. Den totale summen fra staten på landsbasis vil forbli den samme, men ny fordeling vil få svært alvorlige konsekvenser for flertallet av kommunene i Nordland. I dette tilfellet virker det mot sin hensikt å fjerne øremerkede midler.

Kommuner med én frivilligsentral fikk i 2019 kr 414 000, lagt inn som midler til særskilt fordeling, tidligere var dette et rent statlig tilskudd til sentralene. Fra 2021 legges dette inn i frie tilskudd til kommunene. På landsbasis vil ¾, av kommunene, 265 kommuner, få et redusert tilskudd.

I Grane frivilligsentral utføres mange viktige samfunnsoppgaver på dugnad.
Termik oppgaver og følgetjeneste med pasienter til sykehus. Med store avstander kan det være en lang reise til det aktuelle helsetilbudet. De frivillige følger til Tromsø, Trondheim, Bodø, Sandnessjøen, Mo, Mosjøen samt Oslo. De frivillige gjør her en uvurderlig jobb med å ledsage, støtte opp, ta vare på evt. papirer og vise vei i et virvar av digitalisering ved offentlige etater. Mange er kanskje ikke i stand til å reise alene. Mange har ikke pårørende i nærheten. Denne følgetjenesten er en oppgave som helsevesenet ikke er bemannet for å utføre.

Frivilligsentralene utfører også en rekke ulike oppgaver i lokalsamfunnet bl.a.:
– Tiltak som forebygger ensomhet som felles middager, kaffe og vaffelstunder samt felles middag i julehøytiden
– Sosiale tiltak ved kommunens sykehjem som vaffelsteking m.m.
– Ulike treningstilbud for ulike grupper
– Besøk i hjemmet,
– Aktiviteter for inkludering av nye grupper i samfunnet
– Internettkafe og opplæring

Den ansatte på frivilligsentralene er et viktig bindeledd og lim i det frivillige arbeidet. En ansatts som administrerer, legger til rette, kvalitetssikret og støtter de frivillige, utløser en stor frivillig innsats. Har vi råd til å miste dette?

Det å miste frivilligsentralene i mange av kommunene i Nordland, vil ha svært negativ effekt for særlig eldre og ensomme, men også for lag og foreninger. Det vil bety en stopp i aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering.

Frivilligsentralene er viktig for mange mennesker og sparer samfunnet for store ekstrakostnader.

Våre stortingsrepresentanter i Senterpartiet har engasjert seg i denne saken og har sendt inn spørsmål til finansminister Siv Jensen. Finansministeren er utfordret til ikke å endre innretning fra særskilt fordeling pr. frivilligsentral. Det er for sent å angre når frivilligsentralene er borte:

Nordland fylkesting har sendt finansdepartementet en uttalelse om frivilligsentraler som viser til at å endre innretningen bort fra en særskilt fordeling pr. frivilligsentral vil ha svært negativ effekt i Nordland. Det vil bety nedlegginger av aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering. Med denne kunnskapen om at endringen vil slå negativt ut for Nordland, og for 3/4 av alle kommunene i Norge, vil ministeren gå bort fra den planlagte endringen og la frivilligsentralene leve videre?

I dag får Grane kommune kr 427.000,- i tilskudd for å drifte frivilligsentralen. Dette vil bli dramatisk redusert med et tilskudd pr. innbygger på kr 35,16 pr. innbygger.

Vi håper at alvoret ved foreslått omfordelingen synker inn. Det er fortsatt mulig å endre på forslaget før den planlagte, nye innretningen gjennomføres. Ikke ødelegg dette fantastiske tilbudet. Frivilligsentralene må få leve videre!

Kommentarer til denne saken