– Nå er tiden kommet for å klargjøre nødvendig infrastruktur for 132kV kabeltrase under E6en, heter det i ei pressemelding fra Alcoa Mosjøen, som er i full gang med sitt siste vekstprosjekt som skal øke strømkapasiteten inn på elektrolysen.

– Dette vil bety endret kjøremønster for trafikanter allerede fra mandag.

Grave og anleggsarbeidet starter mandag 12. september og vil vare til søndag 25. september. Det vil bli utført arbeid i tidsrommet 07.00-24.00.

Trafikken vil bli manuelt dirigert og omkjøringen vil gå via Havnegata. All trafikk nordfra vil bli dirigert ned ved Mosjøen Havn, og all trafikk sørfra blir dirigert ved rundkjøringen ved Mosjøen Stasjon.

– Alcoa ber om at all lokal trafikk som kan unngå strekningen benytter omkjøringsmuligheten. Dette gjelder også lokal tungtrafikk som ikke er for høy for jernbaneundergangene. Tunge og for høye kjøretøyer ledes forbi anleggsstedet i redusert hastighet, heter det i pressemeldinga.

Alcoa sin vekstinvestering innebærer som tidligere meldt at man øker produksjonen fra ca. 200.000 tonn primæraluminium i året til 214.000 tonn på de samme ovnene.

Med denne investeringen, tilhørende investeringer og induksjonsovnen har Alcoa satt i gang vekstinvesteringer på ca. 1 milliard norske kroner i Mosjøen bare siden 2021.

Når investeringen er fullført vil regionen se et mer robust verk som står styrket i møte med utviklingen i aluminiumsbransjen. Dette representerer igjen trygghet i form av arbeidsplasser og sunn økonomi.

Alcoa starter et omfattende arbeid i Mosjøen: – Dette vil folk merke

Alcoa investerer nesten en milliard: – Det viser et moderselskap som ser verdien i Mosjøen