Gå til sidens hovedinnhold

"Nå har Sp og FrP en gyllen mulighet til å vise at politikken er mer enn bare ord"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Klar tale fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er befriende tydelige når de i sitt forslag til Justiskomiteen på Stortinget vil at en ny nasjonal forvaltningsenhet for våpen skal legges til Mosjøen og at registerføringen skal skje ved Brønnøysundregistrene. Vi venter både på Fremskrittspartiet og Senterpartiet i denne saken. De ellers så tydelige partiene har vært merkverdig utydelige i denne saken. Nå har de en gyllen mulighet til å vise at politikken er mer enn bare ord.

16. februar skal Justiskomiteen avgi sin innstilling før saken behandles i Stortinget 23. februar. Spørsmålet om våpenforvaltningen her til lands har vært diskutert i mange år. Problemet i dag er at det ikke finnes noe nasjonalt register over hvem som har hvilke våpen. Det finnes ikke noe felles system for våpen som finnes eksempelvis i dødsbo og søknader om tillatelse til å ha våpen skjer på en antikvarisk måte gjennom søknader på papir. For politiet er dette problematisk dersom de må rykke ut på skarpe oppdrag uten at de raskt og effektivt kan skaffe seg oversikt over om det finnes våpen på den aktuelle adressen. I ei tid der digitaliseringen skyter fart, med et trusselbilde som stadig er i endring og der terskelen for alvorlige hendelser blir lavere, er det en merkverdighet at dette ikke er ryddet opp i for mange år siden.

Nå er saken til behandling i Justiskomiteen. Nordland politidistrikt og politiet i Mosjøen har over tid vært i front for å lage løsninger for en felles og enhetlig våpenforvaltning. I samarbeid med Brønnøysundregistrene er det laget moderne registerløsninger for at det skal finnes en oppdatert oversikt blant annet over hvem som har hvilke våpen, våpensøknader, innlevering av våpen og våpen i dødsbo.

Det er befriende at Arbeiderpartiet nå er klinkende klare på at den nasjonale våpenforvaltningen skal legges til Mosjøen, og at registerføringen skal skje ved Brønnøysundregistrene. Det er gjort et godt politisk arbeid i denne viktige saken. Det samme synes ikke å være tilfelle hverken når det gjelder Sp eller Frp. Selv om de er tydelige på at våpenforvaltningen må moderniseres, er de særdeles ulne både når det gjelder valg av modell og lokalisering. Vi kan hjelpe både Frp og Sp litt på vei. Modellen som åpenbart er den beste og mest moderne er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Nordland politidistrikt i Mosjøen og Brønnøysundregistrene. Vefsn kommune er gjennom de siste årene fratatt en rekke offentlige arbeidsplasser. Det er nok å nevne skattekontoret og Nav forvaltning, samt at kommunen mister sykehuset med flere hundre offentlige arbeidsplasser. I tillegg har politiet i Mosjøen svært god kompetanse innen våpenforvaltning.

Det bør være nok til at de uttalte distriktspartiene Sp og Frp, støtter Aps glassklare innstilling til komitebehandlingen kommende tirsdag, og vil være et tydelig signal om at politikk er mer en snakk.

Kommentarer til denne saken