Byggeprogrammet som onsdag ble vedtatt i fylkesrådet, legger føringer for både størrelse og utforming av den nye skolen som har 1,2 milliarder 2023-kroner som kostnadsramme.

– Vi har utarbeidet et byggeprogram som danner grunnlag for et fremtidsrettet bygg hvor miljø og klima er tillagt særskilt vekt. Det legges stor vekt på gode bygningsmessige kvaliteter på alle overflater, for å sikre lang levetid og lave vedlikeholdskostnader på bygget i fremtiden, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sand i en pressemelding.

Også fylkesråd for utdanning og kompetanse gleder seg stort til å komme i gang med et prosjekt som har vært under planlegging over lang tid.

- Nye og tidsriktige skolebygg er viktig for elevene, lærerne og andre ansatte ved skolene våre. Bygget vil selvsagt være teknisk moderne, og gi mulighet for en optimal drift i fremtiden. Det vil øke trivselen og heve kvaliteten på læringen, sier Fredric Persson.

Hvis alt går etter planen skal det nye skolebygget stå klart i 2027.