Møttes i retten: - Uenigheten oppsto da Helgeland Sparebank overtok tomta etter konkursen i Coastbase

Mandag startet tvistesaken mellom Helgeland Sparebank og Aqua Rock. Bakgrunnen er at partene er svært uenige i hvor lang tid Aqua Rock kan hente ut stein fra anlegget på Strendene.